Δημοσίευση Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την εκπόνηση μελετών για την κατασκευή πεζογεφυρων για την ασφαλή διέλευση της Λεωφόρου Κηφισίας

Print Friendly, PDF & Email

Αντικείμενο του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού είναι  η εκπόνηση μελετών για την κατασκευή πεζογεφυρων για την ασφαλή διελεύση της Λεωφόρου Κηφισίας προυπολογισμού 97.371,16€  (πλέον  Φ.Π.Α 23%)
 
Ημερομηνία διαγωνισμού είναι η Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014, με ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών την 10:00 π.μ.
 
Η περιληπτική διακήρυξη του Διαγωνισμού  ΑΔΑ:Ω91ΣΩΨ9-ΤΡΨ
 
Επισυνάπεται η Προκήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας  εδώ.

Επισυνάπεται η Συνολική Μελέτη  εδώ.

Επισυνάπτονται : α) Διευκρίνιση επί των όρων


                         β) Διευκρίνιση επί των όρων

Μετάβαση στο περιεχόμενο