Δημοπρασία εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση και συντήρηση στεγάστρων με σκοπό τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης

Print Friendly, PDF & Email

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Ορθή Επανάληψη) για την Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση και συντήρηση στεγάστρων με σκοπό τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης
https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΒΧ4ΩΨ9-ΗΒΞ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Ορθή Επανάληψη) ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ω49ΩΨ9-Α37

Παράρτημα  Α στη Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκμίσθωσης Κοινόχρηστων Χώρων  για την τοποθέτηση και συντήρηση στεγάστρων με σκοπό τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης. 
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7ΑΟΚΩΨ9-ΡΒ2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Ορθή Επανάληψη) ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΗΡΛΩΨ9-ΘΗΑ

Τα δικαιολογητικά συμμετεχόντων θα προσκομίζονται και θα κατατίθενται μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας, ήτοι την 15η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και μέχρι ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Αμαρουσίου.

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο