Δημιουργία δεύτερου δημοτικού λαχανόκηπου στον Δήμο Αμαρουσίου για την υποστήριξη των κοινωνικά ευπαθών ομάδων της πόλης

Print Friendly, PDF & Email
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 15 Ιανουαρίου έως 14 Φεβρουαρίου 2014


Στην αξιοποίηση ελεύθερου χώρου στο κτήμα Καρέλλα για τη δημιουργία του δεύτερου δημοτικού λαχανόκηπου στο Μαρούσι προς χρήση από δημότες και κατοίκους βάσει κοινωνικών κριτηρίων, προχωρά ο Δήμος Αμαρουσίου. Πρόκειται για μία επιτυχημένη κοινωνική παρέμβαση που ξεκίνησε ο Δήμος με πρωτοβουλία του Δημάρχου Γιώργου Πατούλη, και συνεχίζεται αξιοποιώντας τη δυνατότητα που προσφέρεται μέσω του προγράμματος «Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Κοινωνικές Δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στον Δήμο Αμαρουσίου» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ξεκινά την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014.


Η δράση υλοποιείται σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των νοικοκυριών της πόλης, της κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά και της ενεργοποίησης των πολιτών κόντρα στις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης.


Με την ευκαιρία της δημιουργίας του δεύτερου λαχανόκηπου στο Μαρούσι, ο Δήμαρχος Γ. Πατούλης, δήλωσε: «Σε μία περίοδο που οι συνέπειες της κρίσης χτυπούν την πόρτα ολοένα και περισσότερων νοικοκυριών της πόλης μας, δεν μπορούμε να μένουμε απαθείς. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η λειτουργία του πρώτου λαχανόκηπου στην πόλη μας έχει προσφέρει σε δεκάδες συμπολίτες μας μία σημαντική πηγή κάλυψης των αναγκών σίτισής τους και μία δημιουργική διέξοδο κόντρα στην κρίση. Ακολουθώντας το ίδιο επιτυχημένο μοντέλο, μέσω της δημιουργίας του δεύτερου λαχανόκηπου προσφέρουμε αυτή τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε ανάγκη και ενισχύουμε την κοινωνική αλληλεγγύη στην πόλη μας».


Στο πλαίσιο της λειτουργίας του νέου δημοτικού λαχανόκηπου θα παρέχεται έκταση 50 τ.μ. αρδευόμενη και περιφραγμένη σε τουλάχιστον 100 οικογένειες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου για την καλλιέργεια οπωροκηπευτικών με σκοπό τη σίτισή τους.


Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άτομα που διαβιούν σε κατάστασης ένδειας ή απειλούνται από την φτώχεια.


Για την ένταξη στη λίστα των δικαιούχων θα ληφθούν υπόψη η εντοπιότητα όπως και κοινωνικοοικονομικά κριτήρια όπως το ύψος εισοδήματος, η οικογενειακή κατάσταση (π.χ. μονογονεϊκές, πολύτεκνες οικογένειες), η ανεργία, η ασθένεια.


Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνει από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου και θα έχουν πρόσβαση στο χώρο με την επίδειξη ειδικής κάρτας.


Στους δικαιούχους που θα επιλεγούν θα παραχωρείται χρονικό περιθώριο ενός μήνα για την έναρξη της καλλιέργειας. Σε περίπτωση μη αγροτικής αξιοποίησης μέσα σε αυτό το διάστημα, η έκταση θα παραχωρείται σε άλλον ενδιαφερόμενο.


Το τεμάχιο γης στον δημοτικό λαχανόκηπο θα καλλιεργείται αποκλειστικά από τον αιτούντα ωφελούμενο και με τη βοήθεια των οικείων του. Θα τους διατεθεί απαραίτητος εξοπλισμός και εργαλεία για την καλλιέργεια του αγροτεμαχίου. Εκτός από την εξασφάλιση της σίτισης τους, οι ωφελούμενοι θα παρέχουν το 10% της ετήσιας παραγωγής τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου.


Η λειτουργία του δημοτικού λαχανόκηπου έχει ως στόχο, επίσης, να αναδείξει μία νέα φιλοσοφία γεωργικής καλλιέργειας και παραγωγής που στηρίζεται στην συνεργασία και την ανάπτυξη των αρχών της βιολογικής καλλιέργειας και της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων.


Στο πλαίσιο της λειτουργίας δομής του δημοτικού λαχανόκηπου θα παρέχεται από εξειδικευμένο προσωπικό ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση, υποστήριξη και καθοδήγηση των ωφελουμένων.


Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι από 15 Ιανουαρίου έως 14 Φεβρουαρίου 2014. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και να την υποβάλουν στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, Βασιλίσσης Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα (Πρωτόκολλο), υπόψη της κοινωνικής λειτουργού Αναστασίας Αναστασίου.


Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:  1. Αίτηση
  2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας / Διαβατήριο ή ʼδεια Παραμονής
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  4. Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο που να βεβαιώνει τη διεύθυνση κατοικίας
  5. Εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΥΟ (οικονομικό έτος 2013) ή υπεύθυνη δήλωση από την Εφορία ότι δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση (οικονομικού έτους 2013)
  6. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ
  7. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής περί ποσοστού Αναπηρίας (σε περίπτωση αναπηρίας)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 213 2038276 και 213 2038317 όπως και στην ηλεκτρονική διεύθυνση ntroulinos@maroussi.gr.

Μετάβαση στο περιεχόμενο