Δημαιρεσίες του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 12:00


Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου θα συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12:00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Βασ. Σοφίας 9, Μαρούσι).


Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι η εκλογή των μελών:

–   Του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου,

–   της Οικονομικής Επιτροπής,

–   της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και

–   η εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Αμαρουσίου στη Γενική Συνέλευση 
    της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Αττικής
, σύμφωνα με το αρ. 9
    παρ.1 του Π.Δ. 75/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 8 παρ.1 του νόμου
    4279/2014.

Μετάβαση στο περιεχόμενο