Δήλωση του Αντιδημάρχου Πολεοδομίας του Δήμου Αμαρουσίου Νίκου Πέππα

Print Friendly, PDF & Email

«Να φέρει αποδείξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κ. Κλαπάκης, για τα όσα ισχυρίζεται για την ένταξη της περιοχής «Κ. Σωρός- Μαρμαράδικα» στο Σχέδιο Πόλης.
Αν δεν το κάνει, άμεσα, θα είναι κοινός συκοφάντης και θα προσφύγω στη Δικαιοσύνη»


 
Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 14ης Φεβρουαρίου 2012 ήρθε ως θέμα προς συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, επιστολή-καταγγελία του Δημοτικού Συμβούλου Δορύλαου Κλαπάκη, που αφορά το ζήτημα της ένταξης στο Σχέδιο Πόλης της περιοχής Κ. Σωρός Μαρμαράδικα.
 
Με εξαιρετική έκπληξη και ενόχληση διάβασα ότι η εν λόγω επιστολή ( με αριθμό πρωτοκόλλου 52419/28.11.2011) ήταν μια αναφορά – καταγγελία του κ. Δορύλαου Κλαπάκη προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπου μεταξύ άλλων :
 
α) ο κ. Κλαπάκης αναφέρει ότι οι Υπηρεσίες του Δήμου Αμαρουσίου προωθούν μη νόμιμες μελέτες ένταξης της περιοχής «Κ. Σωρός  – Μαρμαράδικα» στο Σχέδιο Πόλεως, με την πίεση ιδιωτικών εργολαβικών συμφερόντων  και μεσαζόντων  και με σκοπό  τους  τεράστιες υπεραξίες και μαύρο χρήμα.
 
β) προσθέτει περί συγκεκριμένης πληροφόρησής του ότι Αντιδήμαρχος εζήτησε 250 εκατομμύρια δραχμές ή 800.000 ευρώπερίπου για τακτοποίηση χρήσης γης σύμφωνα με τις επιλογές του ενδιαφερομένου ιδιώτη. Και το κάνει για να προσδιορίσει ότι το κεντρικό πρόσωπο του Δήμου Αμαρουσίου στην παράνομη αυτή συναλλαγή εργολαβικών συμφερόντων και μεσαζόντων, υπεραξιών και μαύρου χρήματος είναι ο αρμόδιος επί του θέματος Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας του Δήμου Αμαρουσίου.  Δηλαδή εγώ προσωπικά.,
 
Δηλώνω κατηγορηματικά προς τους συμπολίτες μου, όπως ήδη το έκανα και προς το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι ασκώ τα καθήκοντά μου σύμφωνα με το νόμο, με απόλυτο σεβασμό στους συμπολίτες μου, σύμφωνα με τις προσωπικές αρχές και αξίες που με χαρακτηρίζουν πρώτα ως πολίτη, και μετά ως επαγγελματία που δραστηριοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην πόλη μας.
 
Δηλώνω επίσης κατηγορηματικά ότι, εφ’όσον ο κ.Κλαπάκης δεν παρουσιάσει άμεσα, μέσα στις επόμενες ημέρες στο Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου τα αποδεικτικά στοιχεία που κατέχει περί της συμμετοχής μου στην καταγγελλόμενη παράνομη αυτή «συναλλαγή εργολαβικών συμφερόντων – μεσαζόντων – υπεραξιών και μαύρου χρήματος», θα προσφύγω στη Δικαιοσύνη, θα τον μηνύσω και θα τον καταγγείλω ως κοινό συκοφάντη μου.


Μαρούσι, 15 Φεβρουαρίου 2012
Νικόλαος Πέππας
Αντιδήμαρχος Δήμου Αμαρουσίου

Μετάβαση στο περιεχόμενο