Γ. Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ : Δεν εξυπηρετεί το συμφέρον των τοπικών κοινωνιών η ταύτιση της ΕΝΠΕ με τις πολιτικές του Κεντρικού Κράτους

Print Friendly, PDF & Email

Με εκπλήσσει πραγματικά η δήλωση του φίλου μου Προέδρου της ΕΝΠE Κ. Αγοραστού και η ατυχής κατά την άποψη μου αναφορά του, περί δήθεν “θεσμικού ατοπήματος” του Προέδρου της ΚΕΔΕ, επειδή είπα το αυτονόητο. Ότι δηλαδή στην Ελλάδα δεν υπάρχει αποκέντρωση πόρων κι αρμοδιοτήτων, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα χρήματα των τοπικών κοινωνιών και των Δήμων, που είναι ο θεσμός του Κράτους που βρίσκεται εγγύτερα στους πολίτες, να τα διαχειρίζεται το Κεντρικό Κράτος κι όχι η αυτοδιοίκηση.

Αυτό που ζήσαμε με τις πρόσφατες πυρκαγιές και την έλλειψη επαρκούς σχεδιασμού όσον αφορά την οργάνωση της πολιτικής προστασίας, είναι ενδεικτικό.

 

Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ γνωρίζει ότι

  • θεσμικό ατόπημα δεν είναι η δήλωση μου, αλλά το γεγονός ότι το Κεντρικό Κράτος δεν εφαρμόζει το Σύνταγμα, που προβλέπει την οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης.
  • θεσμικό ατόπημα είναι η μη απόδοση στην αυτοδιοίκηση, στους Δήμους και τις Περιφέρειες, των πόρων που προβλέπει ο Καλλικράτης. Τα παρανόμως παρακρατηθέντα χρήματα της αυτοδιοίκησης από το Κράτος μόνον για την περίοδο 2010-2016 ξεπερνούν τα 13 δις ευρώ.
  • θεσμικό ατόπημα είναι να μας παίρνει η κυβέρνηση “με τον τσαμπουκά”, με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, τα ταμειακά μας διαθέσιμα για να στηρίζει αδιέξοδες διαπραγματεύσεις
  • θεσμικό ατόπημα είναι να μην συμμετέχουν οι Δήμοι στη διαχείριση των πόρων του ΕΣΠΑ.
  • θεσμικό ατόπημα είναι η προσπάθεια της Κυβέρνησης να αλλάξει το εκλογικό σύστημα ανάδειξης των αιρετών διοικήσεων Δήμων και Περιφερειών, χωρίς να ακούει την άποψη μας.
  • θεσμικό ατόπημα είναι να μας μειώνουν την κρατική χρηματοδότηση χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότερο, οδηγώντας τους Δήμους σε αδιέξοδο και λειτουργικά προβλήματα

Αυτά τα θεσμικά ατοπήματα πρέπει να διορθώσουμε , με την προώθηση μιας ουσιαστικής μεταρρύθμισης στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Μιας μεταρρύθμισης που θα προωθεί την αποκέντρωση και τη λειτουργία του κράτους με βάση τις αρχές της εγγύτητας, της επικουρικότητας και της αποτελεσματικότητας.

Για να γίνει όμως πράξη η μεταρρύθμιση αυτή, χρειάζεται ενότητα της Αυτοδιοίκησης Α’  και Β’ Βαθμού. Κι όχι δηλώσεις που “ρίχνουν νερό στο μύλο” μιας κυβέρνησης που έχει βάλει στο στόχαστρο της την ανεξαρτησία του θεσμού μας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο