Γ. Πατούλης, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Ε.: Υπόθεση των Δήμων και όχι των Περιφερειών, η αρμοδιότητα του υπαίθριου εμπορίου και των λαϊκών αγορών

Print Friendly, PDF & Email

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος εκφράζει τη διαφωνία της με το περιεχόμενο του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών και Ανάπτυξης με τίτλο «Άσκηση Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

Η διαφωνία αυτή εστιάζεται στο γεγονός ότι ο συντάκτης του Νομοσχεδίου δεν έλαβε υπόψη την επίσημα διατυπωμένη και τεκμηριωμένη θέση της ΚΕΔΕ, ότι το υπαίθριο εμπόριο και οι λαϊκές αγορές αποτελούν τοπική υπόθεση,  άρα ως αρμοδιότητα πρέπει να ανήκουν στους Δήμους.

Εκτός λογικής η μεταφορά της αρμοδιότητας από τους Δήμους στις Περιφέρειες

Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε, επιχειρείται η αναμόρφωση της νομοθεσίας που αφορά στο υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές. Αν και γίνεται προσπάθεια εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, αυτή στην πράξη ακυρώνεται εξαιτίας του λανθασμένου επανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων μεταξύ α’ και β’ βαθμού αυτοδιοίκησης.  

Συγκεκριμένα, με την οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων του υπαίθριου εμπορίου και των λαϊκών αγορών οι Περιφέρειες αναλαμβάνουν ρόλο σε βάρος των Δήμων.

Τοπική, άρα Δημοτική υπόθεση, το υπαίθριο εμπόριο

Το υπαίθριο εμπόριο και οι λαϊκές αγορές είναι ξεκάθαρα τοπική υπόθεση και με βάση την αρχή της εγγύτητας θα έπρεπε από πλευράς διαδικασιών και αρμοδιοτήτων οι Δήμοι να έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα.

Οι λαϊκές αγορές αποτελούν «τοπικό» θεσμό που είναι συνδεδεμένος με την καθημερινή ζωή των πολιτών και έχει καθοριστική αλληλοεπίδραση με την τοπική κοινωνία. Η ΚΕΔΕ διαχρονικά έχει υποστηρίξει ότι οι Δήμοι πρέπει να είναι αποκλειστικά αρμόδιοι για τους όρους τις προϋποθέσεις χορήγησης αδειών των εμπορικών δραστηριοτήτων χωρίς να γίνεται καμία διάκριση σε δήμους που ανήκουν στις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Δεν είναι συνταγματικά επιτρεπτό για κατεξοχήν τοπικές υποθέσεις και δραστηριότητες, όπως είναι η λειτουργία των λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων και πασχαλινών αγορών, κινητές καντίνες κλπ. να εμπλέκονται, εκτός των δήμων οι Περιφέρειες και άλλα διοικητικά όργανα, διότι με τον τρόπο αυτό παραβιάζεται η βασική αρχή της εγγύτητας.

Θεσμικό ατόπημα η υπο-εκπροσώπηση των αιρετών της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης

Ταυτόχρονα υπογραμμίζουμε ότι με βάση το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε, προβλέπεται ότι οι επιτροπές λαϊκών αγορών θα συγκροτούνται από τις περιφέρειες και θα προεδρεύονται από αντιπεριφερειάρχη. Μάλιστα στη σύνθεση των 13μελών επιτροπών Αττικής και Θεσσαλονίκης προβλέπεται μόνον ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης ΠΕΔ, ενώ θα έπρεπε, πέραν των παραγωγών και πολιτών, μέλη να είναι μόνον αιρετοί της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και να προεδρεύονται από εκπρόσωπο της ΠΕΔ ή από το δήμαρχο της έδρας της περιφερειακής ενότητας.

 

Αφαιρούνται σημαντικοί πόροι από τους Δήμους, προς όφελος των Περιφερειών

Καθ’ όσον αφορά το ημερήσιο τέλος που καταβάλλουν οι επαγγελματίες στις λαϊκές αγορές,  η ΚΕΔΕ εκφράζει την πλήρη διαφωνία της,  αφού το τέλος αυτό δεν θα καταβάλλεται εξ’ ολοκλήρου στους Δήμους, αλλά μόνον μέρος αυτού.

Η  θέση της ΚΕΔΕ είναι ότι το ημερήσιο τέλος πρέπει να καταβάλλεται στο σύνολό του στους ΟΤΑ, αφενός γιατί οι Δήμοι έχουν την ευθύνη της αποκομιδής των απορριμμάτων και της καθαριότητας στους χώρους άσκησης του υπαίθριου εμπορίου και των λαϊκών αγορών. Αφετέρου, διότι στο σχέδιο νόμου προτείνεται η κατάργηση του τέλους καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων που εισέπρατταν μέχρι τώρα οι Δήμοι.  

Αν το νομοσχέδιο ψηφιστεί ως έχει, θα κληθούν οι Δήμοι να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες που μέχρι σήμερα προσφέρουν, έναντι όμως πολύ χαμηλότερου τιμήματος. Γεγονός που οδηγεί ουσιαστικά στην επιβάρυνση των δημοτών τους.   

Μετάβαση στο περιεχόμενο