Γ. Πατούλης Πρόεδρος ΚΕΔΕ: Τεράστια τα προβλήματα που προκαλεί στην ασφάλεια των λουόμενων το Π/Δ 31/2018. Αναγκαία η αναστολή εφαρμογής του για τη φετινή περίοδο

Print Friendly, PDF & Email

Επιστολή του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Π. Κουρουμπλή με αίτημα την αναστολή των νέων ναυαγοσωστικών μέτρων στις παραλίες

 

Τις δυσλειτουργίες και τα σημαντικά προβλήματα που προκαλεί το νέο Προεδρικό Διάταγμα 31/2018 που αφορά στην εφαρμογή νέων ναυαγοσωστικών μέτρων στις παραλίες  για την φετινή περίοδο (Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο 2018) αναφέρει στην επιστολή του προς τον  Υπουργό  Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Π. Κουρουμπλή, ο  Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης.

Αφού επισημαίνει τα προβλήματα που προκαλούνται σε περίπτωση εφαρμογής του νέου Π/Δ, ζητά την επαναφορά των σχετικών διατάξεων του Π.Δ. 23/2000,προκειμένου να διασφαλιστεί η άρτια ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών εκ μέρους των Δήμων.

Ειδικότερα στην επιστολή του ο Γ. Πατούλης υπογραμμίζει ότι με το νέο Π.Δ.,  επιβάλλονται μια σειρά από πρόσθετες υποχρεώσεις στους Δήμους της χώρας και ότι με τις νέες κανονιστικές διατάξεις επεκτείνεται κατά ένα μήνα η υποχρέωση ναυαγοσωστικής κάλυψης. Επιπλέον οι Δήμοι αναλαμβάνουν αυτή την υποχρέωση για πρόσθετους παραλιακούς χώρους που δεν διαχειρίζονται οι ίδιοι αλλά το Υπουργείο Οικονομικών.

Η εφαρμογή των νέων διατάξεων υποχρεώνει τους Δήμους να προχωρήσουν σε «προμήθεια πρόσθετων και διαφορετικών υλικοτεχνικών μέσων τα οποία έχουν μεγάλο κόστος. Επίσης υποχρεούνται στην πρόσληψη επιπλέον προσωπικού (ναυαγοσωστών, συντονιστών, χειριστών σκαφών)».

                 

 Οι δυσλειτουργίες και οι επιπλοκές

 

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά : «Εκτός του μείζονος ζητήματος που προκύπτει από την σοβαρή αυτή νέα οικονομική επιβάρυνση των Δήμων χωρίς τη ρητή πρόβλεψη του ειδικού τρόπου και του ύψους της χρηματοδότησης τους για την επιπρόσθετη αρμοδιότητα που αναλαμβάνουν, τίθεται στην παρούσα χρονική περίοδο και πρακτικό ζήτημα εφαρμογής των νέων κανονιστικών διατάξεων: Η θέσπιση του νέου Π.Δ/γματος έγινε στην έναρξη της τουριστικής περιόδου, όταν δηλαδή οι Δήμοι είχαν ήδη από καιρό ξεκινήσει τις αναγκαίες διοικητικές διαδικασίες για την υλοποίηση των υποχρεώσεών τους βάσει του προγενέστερου υπ’ αριθ. 23/2000 Π.Δ/γματος (διαδικασίες προκήρυξης συμβάσεων προμηθειών υλικοτεχνικής υποδομής και υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης, διαδικασίες πρόσληψης ναυαγοσωστών κ.α).  Σε πλείστες μάλιστα περιπτώσεις Δήμων οι διαδικασίες στη βάση του προγενέστερου θεσμικού πλαισίου έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή έτειναν να ολοκληρωθούν κατά το χρόνο θέσπισης του νέου Π.Δ.».

                           Αίτημα αναστολής εφαρμογής

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει, εκτός των άλλων ότι οι δήμοι θα πρέπει να ματαιώσουν τις μέχρι τώρα υλοποιημένες ή ώριμες διαγωνιστικές διαδικασίες που έγιναν στην βάση των προγενέστερων διατάξεων. Μια τέτοια διαδικασία, τονίζει στην επιστολή του ο Γ. Πατούλης, «θα καταστεί άκρως επιζήμια για τη διοικητική και οικονομική λειτουργία των Δήμων, αφού θα πρέπει να ανατραπούν νομίμως δημιουργηθείσες νομικές σχέσεις και καταστάσεις. Στην πράξη όμως θα καταστήσει ανέφικτη την παροχή ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλιών μεσούσης της τουριστικής περιόδου, αφού είναι πρακτικά αδύνατο οι Δήμοι να αρχίσουν και να ολοκληρώσουν στον αναγκαίο χρόνο τις απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες για να ανταποκριθούν στις – νέες αυξημένες – υποχρεώσεις τους από το θεσμικό πλαίσιο του Π.Δ/γματος 31/2018».

Στην επιστολή του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ καταλήγει στο αίτημα αναστολής  «εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ 31/2018 για την φετινή περίοδο (Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο 2018) με την ταυτόχρονη επαναφορά σε ισχύ για την ίδια περίοδο των σχετικών διατάξεων του Π.Δ/γματος 23/2000, προκειμένου να διασφαλιστεί η άρτια ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών εκ μέρους των Δήμων και συνακόλουθα η υψίστης σημασίας για όλους μας ασφάλεια των λουομένων».

Επισυνάπτεται η επιστολή 

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο