Γ. Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ: «Αν δεν θέλουμε να καταλήξουμε μία χώρα γερόντων η οποία θα έχει χάσει οριστικά το τρένο της ανάπτυξης, τότε θα πρέπει άμεσα να δρομολογήσουμε μεταρρυθμίσεις, με αιχμή την οικονομική ανεξαρτησία και τη διοικητική αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης»

Print Friendly, PDF & Email

Ολοκληρώθηκαν στη Θεσσαλονίκη οι εργασίες του Σεμιναρίου περί Δημοκρατικής Διακυβέρνησης Μητροπολιτικών Περιοχών, με βασικό εταίρο υλοποίησης την ΚΕΔΕ και το ΙΤΑ.

 

Την έλλειψη οικονομικής ανεξαρτησίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού ως απόρροια του συγκεντρωτικού μοντέλου διακυβέρνησης του κράτους που ισχύει στη χώρα, προσδιόρισε ως βασικό ανασταλτικό παράγοντα για την επίτευξη του στόχου της ανάπτυξης ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης, κλείνοντας τις εργασίες του Σεμιναρίου περί Δημοκρατικής Διακυβέρνησης Μητροπολιτικών Περιοχών, που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για μία δράση στην οποία η ΚΕΔΕ συμμετέχει, μέσω του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως εταίρος και η οποία αποτελεί μέρους του έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προώθηση του σχεδίου τεχνικής βοήθειας με στόχο τη θεσμική ενίσχυση της Τοπικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα.

Σκοπός του διήμερου Σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του υπουργείου Εσωτερικών και ολοκληρώνεται σήμερα, είναι να παράσχει στις συμμετέχουσες εθνικές και διεθνείς αποστολές μία ολοκληρωμένη εικόνα της διακυβέρνησης των μητροπολιτικών περιοχών, αξιοποιώντας τις εμπειρίες και καλές πρακτικές άλλων κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Ειδικότερα ο κ. Πατούλης υπογράμμισε πως η έλλειψη πόρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, ωστόσο επισήμανε πως ακόμα σοβαρότερο είναι το γεγονός ότι ακόμα και αυτά τα πενιχρά κονδύλια που προορίζονται για τους Δήμους, τα διαχειρίζονται άλλοι. « Η Τοπική Αυτοδιοίκηση λειτουργεί υπό κηδεμονία, με τα χέρια της δεμένα. Οι Δήμοι δεν διαχειρίζονται τα χρήματα που ανήκουν στους πολίτες και αδυνατούν να εκμεταλλευθούν τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των τοπικών κοινωνιών, χάνοντας κάθε δυνατότητα διεύρυνσης των αναπτυξιακών τους προοπτικών» ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως αυτή η κατάσταση είναι μία από τις βασικές αιτίες που φεύγουν οι νέοι στο εξωτερικό, ψάχνοντας την τύχη τους εκτός Ελλάδας.

«Αν δεν θέλουμε να καταλήξουμε μία χώρα γερόντων, η οποία θα έχει χάσει οριστικά το τρένο της ανάπτυξης τότε θα πρέπει άμεσα να δρομολογήσουμε μεταρρυθμίσεις, με έμφαση στην αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση» τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

 Ειδικότερα εστιάζοντας στην ανάγκη προώθησης μιας σειράς αναγκαίων αλλαγών στη λειτουργία του κράτους με στόχο την εθνική ανάπτυξη επισήμανε πως βασική προϋπόθεση για να βγει η χώρα από την κρίση είναι  οι δρομολογούμενες αλλαγές να έχουν στόχο ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης, με σκοπό αφενός την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και αφετέρου, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής κι αλληλεγγύης.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτηση του ο κ. Πατούλης επισήμανε πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’Βαθμού θα επιμείνει στο αίτημά της για διοικητική αυτοτέλεια και οικονομική ανεξαρτησία, ως μοναδικό τρόπο απογαλακτισμού από το κεντρικό κράτος και πρόσθεσε πως απαιτείται μια ριζική αναδιανομή εξουσιών, με βάση τις αρχές της εγγύτητας, της επικουρικότητας και της αποτελεσματικότητας.

Στη σημερινή δεύτερη και τελευταία ημέρα του Σεμιναρίου παρουσιάστηκαν βέλτιστες πρακτικές σε Μητροπολιτικές πόλεις και Πρωτεύουσες υπό το συντονισμό του D.Machado από το Κέντρο Επιχειρηματικότητας, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Τοπικής Ανάπτυξης και Τουρισμού του ΟΟΣΑ και αναπτύχθηκε το θέμα της συμμετοχικής δημοκρατίας σε μητροπολιτικές πόλεις υπό το συντονισμό του Εμπειρογνώμονα του Συμβουλίου της Ευρώπης P.Hildreth. Επιπρόσθετα συμπερασματικά τοποθετήθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Επικεφαλής του τμήματος Δημοκρατικής Διακυβέρνησης του Συμβουλίου της Ευρώπης D.Popescu, η εκπρόσωπος της Ένωσης Γερμανικών Μητροπολιτικών Περιφερειών T.Blatter, ο εκπρόσωπος της Περιφερειακής Δημόσιας Υπηρεσίας Βρυξελλών O.Filot, ο Διευθυντής του Γραφείου της Μητροπολιτικής Πόλης της Μπολόνια G.De Biassi και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης και Δημοκρατίας του Δήμου Ρέικιαβικ H.Svansson.

 

Σχετικά αρχείαΓ. Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ: «Αν δεν θέλουμε να καταλήξουμε μία χώρα γερόντων η οποία θα έχει χάσει οριστικά το τρένο της ανάπτυξης, τότε θα πρέπει άμεσα να δρομολογήσουμε μεταρρυθμίσεις, με αιχμή την οικονομική ανεξαρτησία και τη διοικητική αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης»_1


Γ. Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ: «Αν δεν θέλουμε να καταλήξουμε μία χώρα γερόντων η οποία θα έχει χάσει οριστικά το τρένο της ανάπτυξης, τότε θα πρέπει άμεσα να δρομολογήσουμε μεταρρυθμίσεις, με αιχμή την οικονομική ανεξαρτησία και τη διοικητική αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης»_2

Μετάβαση στο περιεχόμενο