Γ. Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου: Να παραχωρηθούν άμεσα στο Δήμο Αμαρουσίου από το ΤΑΙΠΕΔ, οι Χ.Ε.Υ. που βρίσκονται στα όρια της πόλης.

Print Friendly, PDF & Email

Στόχος μας η αποκατάσταση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου της πόλης και η δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων πρασίνου για τους κατοίκους του Αμαρουσίου.

Μετά από εισήγηση του Δημάρχου Αμαρουσίου και Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλη, το Δημοτικό Συμβούλιο εξέδωσε ψήφισμα, με το οποίο ζητά :

  • αφενός να αποδοθούν στο Δήμο Αμαρουσίου τα ακίνητα που ανήκουν στο Δημόσιο κι έχουν χαρακτηριστεί ως Χ.Ε.Υ. τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων της πόλης.
  • αφετέρου, ζητείται από τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής , να ακυρώσει την απόφαση του προηγούμενου Υπουργού κ. Ταγαρά ( 3182/22.1.2015 ΦΕΚ 23/τ.ΑΑΠΘ/23.1.2015), με την οποία καθορίστηκαν οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης για το Ο.Τ. Γ1059 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του Δήμου Αμαρουσίου (Χ.Ε.Υ. Νερατζιώτισσας).

Ο Δήμαρχος Γ. Πατούλης επισήμανε κατά την εισήγησή του ότι το Μαρούσι έχει πληρώσει ήδη ακριβά τα προηγούμενα χρόνια τις αποφάσεις της Κεντρικής Εξουσίας, εξαιτίας των οποίων η πόλη φορτώθηκε με εκατομμύρια κυβικά μέτρα μπετόν, αλλοιώθηκε η οικιστική της φυσιογνωμία με την άναρχη ανάπτυξη εμπορικών χρήσεων, ενώ επιβαρύνθηκε περιβαλλοντικά και κυκλοφοριακά, με δυσμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα των κατοίκων.

Η κατάσταση αυτή πρέπει να αντιστραφεί , η Πολιτεία χρωστά στην πόλη και ήρθε η ώρα να ξεπληρώσει το χρέος αυτό. Η παραχώρηση στο Δήμο Αμαρουσίου των ακινήτων του Δημοσίου που είναι χαρακτηρισμένα ως Χ.Ε.Υ. και βρίσκονται στα όρια του προαστίου μας, είναι μια πράξη επιβεβλημένη, που αποκαθιστά σε ένα βαθμό την αδικία που έχουμε υποστεί τα προηγούμενα χρόνια.

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πατούλης στην αρχική του εισήγηση κατήγγειλε την υπ΄ αριθμ. 3182/22.1.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ταγαρά, με την οποία καθορίστηκαν οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης για το Ο.Τ. Γ1059 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του Δήμου Αμαρουσίου (Χ.Ε.Υ. Νερατζιώτισσας). Μεταξύ των όρων δόμησης και χρήσεις γης καθορίστηκαν ως επιτρεπόμενες χρήσεις ξενοδοχείων, εμπορικών καταστημάτων, αναψυκτηρίων, επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης, πρατηρίων βενζίνης, αθλητικών εγκαταστάσεων κ.λπ. Μάλιστα, στους όρους δόμησης ο μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής καθορίστηκε στο 0,80, με μέγιστο ποσοστό κάλυψης 50%.

Επισημαίνεται, ότι η ανωτέρω απόφαση εκδόθηκε χωρίς προηγουμένως να ζητηθεί η άποψη του Δήμου Αμαρουσίου και χωρίς να ληφθούν υπόψη τα ισχύοντα στην περιοχή δεδομένα. Διότι αν είχε ζητηθεί η γνώμη του Δήμου Αμαρουσίου θα είχαν διατυπωθεί ενστάσεις.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνέχεια, αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου αποφάσισε κατά πλειοψηφία ( με 29 ψήφους υπέρ και 2 κατά) να εκδώσει το παρακάτω ψήφισμα

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου

  1. Καταγγέλλει την υπ΄ αριθμ. 3182/22.1.2015 (ΦΕΚ 23/τ.ΑΑΠΘ/23.1.2015) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, η οποία εκδόθηκε χωρίς προηγουμένως να ζητηθεί η άποψη του Δήμου Αμαρουσίου και χωρίς να ληφθούν υπόψη τα ισχύοντα στην περιοχή δεδομένα, ως όφειλε να πράξει
  2. Ζητά  την άμεση κατάργηση της ανωτέρω απόφασης.
  3. Ζητά την ακύρωση της πώλησης του Χ.Ε.Υ. Νερατζιώτισσας και τη ματαίωση της οποιαδήποτε εκποίησης – ανάπτυξης και των υπολοίπων Χ.Ε.Υ., που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Αμαρουσίου, δεδομένου ότι η υπέρμετρη δόμηση στο Μαρούσι, έχει στερήσει από την πόλη ελεύθερους χώρους πρασίνου. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος Αμαρουσίου θα διεκδικήσει το αυτονόητο, δηλαδή την ποιότητα ζωής που αρμόζει στην πόλη και οφείλει η πολιτεία να σεβαστεί.
  4. Αποφασίζει την διεκδίκηση των χώρων αυτών (Χ.Ε.Υ.) που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για την άμεση παραχώρηση τους από το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. προς το Δήμο, με σκοπό τη δημιουργία κοινόχρηστων – κοινωφελών χώρων και την επέκταση του πρασίνου της πόλης.
Μετάβαση στο περιεχόμενο