Γ. Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου: η κυρία Δούρου κρύβεται στο σκοτάδι, εμείς θέλουμε να έρθουν όλα στο φως

Print Friendly, PDF & Email

Απάντηση στο non paper της κας Δούρου για τη διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου Αμαρουσίου.

Η απερχόμενη Περιφερειάρχης Αττικής κα Ρένα Δούρου δεν αντέχει την τεκμηριωμένη κριτική για τις τεράστιες ευθύνες της στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής.

Στα όσα της καταλόγισε χθες με δημόσιες δηλώσεις του ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε Γ. Πατούλης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στο ΧΥΤΑ Φυλής, επέλεξε να απαντήσει όχι με δημόσια ανακοίνωση της , αλλά με διαρροή non paper.

Είναι προφανές ότι η κα Δούρου κρύβεται. Προτιμά «να κινείται στο σκοτάδι»  και να μιλά ανώνυμα. Αυτή την τακτική ακολούθησε σε όλη τη διάρκεια της θητείας της. Μιλά δημόσια μόνον για να δώσει συνταγές για κουραμπιέδες και μελομακάρονα, αλλά απαντά με non paper, όταν η συζήτηση αφορά τα ζητήματα της Αττικής κι αναδεικνύεται η ανεπάρκειά της.

Στις ανακρίβειες του non paper της κας Δούρου, ο Δήμος Αμαρουσίου απαντά με αλήθειες

 • Αλήθεια πρώτη, έχει υποβληθεί από το 2016 ολοκληρωμένη πρόταση για την τοπική διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου Αμαρουσίου

Ο Δήμος Αμαρουσίου παρά τα θεσμικά κενά, παρά τη μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση των υπουργικών αποφάσεων, των κοινών υπουργικών αποφάσεων και άλλων κανονιστικών διατάξεών για τη οργάνωση της ανακύκλωσης, τη χωροθέτηση και την αδειοδότηση των πράσινων σημείων και με δεδομένο το χρηματοδοτικό έλλειμμα των προβλεπόμενων έργων και δράσεων στα τοπικά σχέδια, έχει δρομολογήσει έργα και δράσεις τοπικής διαχείρισης.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Αμαρουσίου στις 28/12/2016 υπέβαλε πρόταση στην πρόσκληση με κωδικό 14.6i.26-27.1 και τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Η προτεινόμενη Πράξη έχει συνολικό Προϋπολογισμό 490.059,16 ευρώ και έχει στόχο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός συστήματος διαλογής στην πηγή (ΔσΠ) των βιοαποβλήτων (απορρίμματα τροφών και μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια και απόβλητα κήπων).

Ειδικότερα, η προτεινόμενη Πράξη περιλαμβάνει:

 1. Προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων: 230 κάδοι χωρητικότητας 240 λίτρων για προσωρινή αποθήκευση βιοαποβλήτων σε εξωτερικούς χώρους. 80 κάδοι χωρητικότητας 660 λίτρων για προσωρινή αποθήκευση βιοαποβλήτων σε εξωτερικούς χώρους. 4.000 κάδοι χωρητικότητας 10 λίτρων για προσωρινή αποθήκευση βιοαποβλήτων εντός της οικίας. 100 κάδοι χωρητικότητας 50 λίτρων για προσωρινή αποθήκευση εντός του χώρου μεγάλων παραγωγών.
 2. Προμήθεια ειδικών βιοδιασπώμενων σάκων για να καλύψουν τις αρχικές ανάγκες συλλογής: 312.000 βιοδιασπώμενοι σάκοι χωρητικότητας 10 λίτρων που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες συλλογής εντός της οικίας. 12.600 βιοδιασπώμενοι σάκοι χωρητικότητας 50 λίτρων που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες συλλογής εντός του χώρου των μεγάλων παραγωγών.
 3. Προμήθεια ειδικών οχημάτων συλλογής: Ένα (1) Απορριμματοφόρο με πλάκα συμπίεσης (τύπου πρέσας), χωρητικότητας οκτώ (8) κυβικών μέτρων (m3 ) Ένα (1) αυτοκινούμενου πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων.
 4. Σχεδιασμός δράσεων ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας
 5. Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου

Με βάση τις ανωτέρω δράσεις, η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να συμβάλλει στην ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων, όπως αποτυπώνεται στον επικαιροποιημένο περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων για την Αττική, διασφαλίζοντας την αυτάρκεια σε δίκτυα υποδομών ανάκτησης και διάθεσης. Ειδικότερα με τη λειτουργία των προτεινόμενων προγραμμάτων επιτυγχάνεται:

 1. Η χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και η μεταφορά τους στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (Ο.Ε.Δ.Α) Φυλής προς επεξεργασία και παραγωγή περιβαλλοντικά ασφαλών υλικών με μεγιστοποίηση των στόχων του άρθρου 22 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ και του άρθρο 41 του Ν.4042/2012.
 2. Επιπρόσθετα, μέσω του συνόλου των υποέργων της πράξης επιτυγχάνεται εκτροπή κατά μέσο όρο 25ετίας 1.292,16 τόνων βιοαποβλήτων κάθε έτους που αποτελεί περίπου το 7,07% των παραγόμενων βιοαποβλήτων στον Δήμο Αμαρουσίου συμβάλλοντας στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων για την εκτροπή από διάθεση σε χώρο ταφής του 40% του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών αποβλήτων σύμφωνα με τους στόχους του άρθρου 5 της οδηγίας 99/31/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε με την ΚΥΑ 29407/2012 και προβλέπεται στο άρθρο 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ (αρ.22 Ν.4042/2012) και όπως ποσοτικοποιείται στον αναθεωρημένο περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων Αττικής.

Για το συγκεκριμένο έργο ας ρωτήσει τους «φίλους» της στην κυβέρνηση για να μας πληροφορήσει και εμάς, αν και πότε θα αξιολογηθεί η πρόταση μας.

Δύο χρόνια τώρα τί περιμένουν για να αξιολογήσουν την αίτηση χρηματοδότησης που υποβλήθηκε;

 • Αλήθεια δεύτερη, στο Μαρούσι γίνεται ανακύκλωση: 9 ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων

Δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο έργο και δράση διαχείρισης των απορριμμάτων που έχει δρομολογήσει ο Δήμος Αμαρουσίου. Με ίδιους πόρους, ίδια μέσα και κατά περίπτωση με αδειοδοτημένα συστήματα και εταιρίες ανακύκλωσης, ο Δήμος Αμαρουσίου έχει οργανώσει σε τοπικό επίπεδο την ανακύκλωση σε όλα τα κλάσματα.

Όσον αφορά στην ανακύκλωση – επαναχρησιμοποίηση – εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων, ο Δήμος Αμαρουσίου, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής του πολιτικής και ευαισθησίας και σε συμμόρφωση με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, έχει προχωρήσει στην εφαρμογή εναλλακτικής διαχείρισης σε ξεχωριστά ρεύματα συλλογής διαφόρων υλικών.

Ειδικότερα, η εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων του Δήμου μας περιλαμβάνει τα ακόλουθα ρεύματα:

 1. Περισυλλογή των ανακυκλώσιμων αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και λαμπτήρων φωτισμού.
 2. Περισυλλογή ανακυκλώσιμου έντυπου χαρτιού και χάρτινων συσκευασιών από τις Υπηρεσίες του Δήμου Αμαρουσίου και από επιχειρήσεις του Εμπορικού Κέντρου
 3. Περισυλλογή γυάλινων συσκευασιών από επιχειρήσεις του Εμπορικού Κέντρου.
 4. Περισυλλογή χρησιμοποιημένων συσσωρευτών των οχημάτων – μηχανημάτων του Δημοτικού Στόλου
 5. Περισυλλογή (παραλαβή – μεταφορά) Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου
 6. Περισυλλoγή μεταχειρισμένων άδειων μελανοδοχείων (toner) του Δήμου Αμαρουσίου
 7. Περισυλλογή μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών (ρούχα, παπούτσια, πάνινα παιχνίδια, τσάντες, ζώνες, λευκά είδη κ.λπ.)
 8. Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Κ.Τ.Ζ.) εντός των ορίων του Δήμου μας.
 9. Επίσης, ο Δήμος Αμαρουσίου, στο πλαίσιο της σύμβασης που έχει συνάψει με ανάδοχο εταιρεία για την προμήθεια – αντικατάσταση των ελαστικών των οχημάτων του δημοτικού στόλου, έχει μεριμνήσει για τη διασφάλιση της εναλλακτικής διαχείρισης των αποσυρόμενων χρησιμοποιημένων ελαστικών μέσω του αναδόχου.
 • Αλήθεια τρίτη, υλοποιούμε 7+ 3 ακόμη δράσεις, για την προώθηση της ανακύκλωσης

Επιπρόσθετα, σε ετήσια βάση υλοποιεί τις ακόλουθες δράσεις για την προώθηση της ανακύκλωσης:

 1. Συλλογή πλαστικών πωμάτων από τα πλαστικά μπουκάλια νερού και αναψυκτικών, τα οποία αποστέλλονται προς ανακύκλωση.
 2. Ενημέρωση με Δελτία Τύπου στο site του Δήμου Αμαρουσίου σχετικά με τις δράσεις ανακύκλωσης όπως, επίσης, σε σχετικό banner με θέμα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ».
 3. Δημιουργία φυλλαδίων σχετικά με όλες τις δράσεις ανακύκλωσης, τα οποία παραδίδονται σε δημοτικά κτίρια και μοιράζονται στους δημότες προς ενημέρωσή τους.
 4. Πραγματοποίηση εκδηλώσεων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, σε κεντρική πλατεία του Δήμου μας με θέμα το Περιβάλλον και την Ανακύκλωση, με επίκεντρο τα παιδιά και με σκοπό να προαχθούν οι αρχές της ανακύκλωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος.
 5. Σε όλα τα σχολεία του Δήμου έχει οργανωθεί συλλογή χαρτιού και ηλεκτρονικών συσκευών. Ο Δήμος Αμαρουσίου είναι από τους λίγους Δήμους που έχει υλοποιήσει και υλοποιεί προγράμματα ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και παροχής κινήτρων για την ενίσχυση της ανακύκλωσης σε όλα τα σχολεία του Δήμου. Δράση που αφορά 10.000 μαθητές.
 6. Παράλληλα, διοργανώνει μαθητικούς διαγωνισμούς, όπως αυτός που είναι ήδη σε εξέλιξη με τίτλο “WE GO GREEN MAROUSSI” στον οποίο μόνο για το 2017 συμμετείχαν 10.533 μαθητές από 57 σχολεία συγκεντρώνοντας 33.316 κιλά άχρηστων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
 7. Στο πλαίσιο της προσπάθειας βελτίωσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών του σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων του, δημιούργησε και εγκατέστησε σύγχρονο σύστημα υπόγειων κάδων σε επτά σημεία στο Εμπορικό Κέντρο της πόλης και στην περιφέρεια.

Παράλληλα, πέραν των τριών κύριων ρευμάτων αποκομιδής απορριμμάτων των σύμμεικτων, ογκωδών και ανακυκλώσιμων υλικών, ο Δήμος Αμαρουσίου δημιούργησε:

 1. Ρεύμα χωριστής συλλογής πράσινων απορριμμάτων από κλαδέματα, κήπους κ.λ.π., τα οποία αποστέλλει ατελώς στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης – Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ)
 2. Ρεύμα χωριστής συλλογής και αποκομιδής αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) σε συνεργασία με ανάδοχο εταιρεία, η οποία τα αποστέλλει σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ.
 3. Ρεύμα χωριστής συλλογής οργανικών απορριμμάτων (βιοαποβλήτων) από τις λαϊκές αγορές του Δήμου, τα οποία αποστέλλει ατελώς στο Ε.Μ.Α.Κ.
 • Αλήθεια τέταρτη, καμία παράτυπη μεταφορά δεν έγινε από τον Δήμο Αμαρουσίου προς τη Φυλή

Όσον αφορά στον ισχυρισμό της κας Δούρου για εντολές μεταφοράς κατά το έτος 2016 με ιδιωτικά αυτοκίνητα αγνώστου προέλευση, αυτός είναι ψευδέστατος και συκοφαντικός.

Η αλήθεια είναι ότι εκτελέστηκαν 155 μεταφορές προς τον Χ.Υ.Τ.Α. από ανάδοχο εταιρεία, με την οποία ο Δήμος είχε συνάψει σύμβαση σχετικά με τον καθαρισμό και την αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων και οικοπέδων για λόγους πυρασφάλειας, μετά από έγκριση των εντολών μεταφοράς από τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α).

 

 • Αλήθεια πέμπτη, η κα Δούρου δεν λέει κουβέντα για τις ευθύνες της

Επικαλείται η κυρία Δούρου τον Περιφερειακό Σχεδιασμό του 2016 τον οποίο, όμως, ούτε και αυτόν εφαρμόζει. Σχεδιασμό που οι υπερβολικοί του στόχοι αλλά κυρίως η αδράνεια της , τον έχουν ήδη καταστήσει ξεπερασμένο και ανεφάρμοστο.

Μπαίνουμε σε λίγες ημέρες στο 2019 και τώρα θυμήθηκε η κυρία Περιφερειάρχης, έπειτα από τέσσερα και πλέον χρόνια θητείας, τα περιφερειακά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων της Αττικής όταν οι υφιστάμενες σήμερα υποδομές διαχείρισης μαζί με το νέο κύτταρο επαρκούν μετά βίας να μας καλύψουν μέχρι το Μάιο του 2020. Μετά τί; Αδιέξοδο και συνθήκες Νάπολης;

8 ερωτήματα για την κα Δούρου

Αντί να κρύβεται η κα Δούρου πίσω από ανώνυμα non paper , ας μας απαντήσει επιτέλους στα παρακάτω 8 ξεκάθαρα ερωτήματα :

Ποια είναι τα δρομολογημένα σήμερα στρατηγικά έργα διαχείρισης;

 • Που έχει προγραμματίσει να οδηγούνται οι 4500 – 5000 τόνοι αστικών στερεών αποβλήτων που παράγονται καθημερινά στην Αττική;
 • Τί και ποιους εξυπηρετούν οι «θολούρες» για αναμφιβόλου αποτελέσματος λύσεις και ημίμετρα που αναφέρονται από την πλευρά της όπως η λύση των λατομείων στο Γραμματικό και σε τί βαθμό και για ποιες ποσότητες δίνουν λύσεις οι επιλογές αυτές;
 • Ποια έργα και εγκαταστάσεις έχει χωροθετήσει και αδειοδοτήσει και σε ποια φάση βρίσκεται το καθένα;
 • Ποια είναι η περιφερειακή στρατηγική για την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, την επανάχρηση τους και την κυκλική οικονομία;
 • Ποια έργα και δράσεις διαχείρισης και υποδομών ανακύκλωσης χρηματοδότησε στο επίπεδο των Δήμων της Αττικής;
 • Με ποιους τρόπους έστω και με τη μορφή εργαλείων στήριξε τους Δήμους για να ανταποκριθούν στην ανάγκη οργάνωσης των διακριτών ρευμάτων ανακύκλωσης σε τοπικό επίπεδο και να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο κόστος συλλογής και διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών;

Αλλά και στα απλά ζητήματα που δεν απαιτούν αδειοδοτήσεις και αφορούν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και στην περιβαλλοντική εκπαίδευση για την πρόληψη και τη μείωση παραγωγής αποβλήτων και τη συμμετοχή τους στη προσπάθεια ενίσχυσης της ανακύκλωσης, ας μας πει ποιες δράσεις ανέπτυξε πότε και που;

Επειδή γνωρίζει καλά που έχει οδηγήσει και που οδηγεί η αδράνειά της την Αττική, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα σε σχέση με τις εκρηκτικές διαστάσεις και τις επιπτώσεις του προβλήματος, αναζητεί άλλοθι στο τί έκανε ο Δήμος Αμαρουσίου για τη διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση.

Ανακάλυψε την αιτία της προβληματικής της λειτουργίας σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων στον στοχοποιημένο από εκείνην και αποκλεισμένο από κάθε χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής Δήμο Αμαρουσίου.

Η κυρία Περιφερειάρχης βλέπει το δέντρο και χάνει το δάσος και μαζί και τη ψυχραιμία της.
 

«Με τη δημόσια υγεία δεν παίζουμε»

Και για να τελειώνουμε με τους «ανύπαρκτους και αδρανείς» όσον αφορά στα ζητήματα του περιβάλλοντος, δεν παίζουμε με τη δημόσια υγεία, την ποιότητα ζωής των πολιτών και με την ίδια τη κοινωνία. Δεν κρυβόμαστε και είμαστε αποφασισμένοι να προωθήσουμε άμεσες, εφικτές και πάνω από όλα βιώσιμες λύσεις για να ανατρέψουμε αυτό το σκηνικό έστω και στο και πέντε.

Μετάβαση στο περιεχόμενο