Γ. Πατούλης: Η δημιουργία επιτελικού και ευέλικτου κράτους προϋποθέτει ριζικές αλλαγές μέσα από νομοθετικές πρωτοβουλίες

Print Friendly, PDF & Email

Οι προτάσεις της ΚΕΔΕ για το ρόλο των Ο.Τ.Α. στη νέα οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα
 

Τη λειτουργική αναβάθμιση και ανακατανομή αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη σύσταση επιτελικού και ευέλικτου κράτους περιέχει η εισήγηση του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη, η οποία κατατέθηκε σήμερα προς συζήτηση στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ. Όπως επισήμανε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, η δημιουργία επιτελικού και ευέλικτου κράτους προϋποθέτει ριζικές αλλαγές μέσα από νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στις ανάγκες των πολιτών μέσα σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο.
 

Η εισήγηση για τις σχετικές αλλαγές που προτείνονται είναι αποτέλεσμα διαλόγου και συνεργασίας με τους επικεφαλής όλων των παρατάξεων της ΚΕΔΕ, οι οποίοι εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για τη σχετική πρωτοβουλία της Διοίκησης, η οποία θα αποτελέσει και τη βάση διαλόγου για τη διαμόρφωση της τελικής πρότασης που θα κατατεθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 

Τι προβλέπει η εισήγηση 
 

Ως αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη της χώρας και την μεταρρύθμιση του κράτους οι δήμαρχοι θέτουν την υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου κρατικής οργάνωσης.

Οι Τομείς Μεταρρυθμίσεων, οι οποίοι απασχολούν την αυτοδιοίκηση αφορούν

 • στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού,
 • στις δομές και μεθόδους εργασίας,
 • στην απλοποίηση νομικών και διοικητικών διαδικασιών και
 • στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
   

Η ανασυγκρότηση της Αυτοδιοίκησης προϋποθέτει ριζικές αλλαγές με την ανακατανομή αρμοδιοτήτων, την αποκέντρωση πόρων μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 

Τα βήματα που προτείνει η ΚΕΔΕ για τη μεταρρύθμιση του κράτους 
 

Η ΚΕΔΕ προτείνει να υπάρξουν τρία βασικά βήματα για την μεταρρύθμιση του κράτους.

 • Προσεκτικός καθορισμός των επιτελικών αρμοδιοτήτων, που πρέπει να παραμείνουν στην κεντρική διοίκηση
 • Αποκέντρωση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων, με ταυτόχρονη μεταφορά των πόρων
 • Επιμερισμός των αποκεντρωμένων αρμοδιοτήτων, είτε στα περιφερειακά κρατικά όργανα, είτε στα αυτοδιοικητικά όργανα.
   

Αξιοποίηση της ευρωπαϊκής εμπειρίας
 

Για να διαμορφωθεί ένα νέο μοντέλο κρατικής οργάνωσης θα πρέπει να υπάρξει και μια συγκριτική αξιολόγηση λειτουργίας των ΟΤΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την αξιοποίηση επιτυχημένων μοντέλων και καλών πρακτικών.
 

Ως βασικό στοιχείο στην όλη προσπάθεια χαρακτηρίζεται και εκείνο της εκπόνησης συγκριτικών μελετών εκτίμησης κόστους και διάθεσης πόρων κατά τη διαδικασία μεταφοράς αρμοδιοτήτων στην αυτοδιοίκηση.
 

Στην όλη προσπάθεια η ΚΕΔΕ υποστηρίζει ότι διαθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Διαθέτει ήδη δομές, όπως το ΙΤΑ το οποίο έχει καλύψει ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που συνδέονται µε την προοπτική μιας ριζικής αναδιάρθρωσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης του Κράτους.
 

Δεν μπορεί να υπάρξει Μεταρρύθμιση του Κράτους και ανάπτυξη στην οικονομία, χωρίς την Αυτοδιοίκηση
 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλης επισήμανε ότι
 

«Δεν θα υπάρξει οικονομική ανάπτυξη, αν δεν προηγηθεί η μεταρρύθμιση του Κράτους, με την υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου κρατικής οργάνωσης. Ενός Κράτους μικρότερου σε μέγεθος, ευέλικτο, που θα δίνει έμφαση στην αποτελεσματικότητα και θα αξιοποιεί τα χρήματα των φορολογουμένων.
 

Σε αυτή τη Μεταρρύθμιση η Αυτοδιοίκηση οφείλει να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο γιατί αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Κράτους. Διαθέτοντας αφενός εγγύτητα με την κοινωνία. Αφετέρου, άμεση δημοκρατική νομιμοποίηση».

Μετάβαση στο περιεχόμενο