Γ. Πατούλης: «Το ζήτημα της χρηματοδότησης των δήμων και των λειτουργιών τους είναι σύνθετο. Όμως πάνω από όλα είναι πολιτικό ζήτημα και όχι τεχνοκρατικό. Και αυτό που λείπει σήμερα περισσότερο είναι η πολιτική βούληση που θα καταστήσει την Αυτοδιοίκηση θεσμικά ισχυρή, λειτουργικά ανεξάρτητη και οικονομικά αυτάρκη».

Print Friendly, PDF & Email
Ημερίδα  της Κ.Ε.Δ.Ε. για τη χρηματοδότηση των Δήμων από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων κι άλλες πηγές

 
Τις θέσεις της Κ.Ε.Δ.Ε. για την ανάγκη αναζήτησης νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για τις ανάγκες της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης, κατά τη διάρκεια της ημερίδας που συνδιοργάνωσαν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σήμερα στην Αθήνα με θέμα «Νέες χρηματοδοτικές ευκαιρίες και δυνατότητες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Στην ημερίδα τοποθετήθηκαν επίσης ο υπουργός ΠΕΚΑ Γ. Μανιάτης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χ. Σταϊκούρας, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Γ. Ιωαννίδης, ο Πρόεδρος του Τ.Π.Δ. Αλέξανδρος Κρητικός, καθώς και τεχνοκράτες από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το ΕΣΠΑ, το Πράσινο Ταμείο, τα ΣΔΙΤ, κ.λ.π.

«Κατά την άποψή μου, συνέχισε ο κ. Πατούλης, είναι αποτέλεσμα πολιτικής βούλησης και απόφασης ο μέχρι σήμερα αποκλεισμός της Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού από τη διαχείριση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Και όχι η έλλειψη των κονδυλίων ή των ευκαιριών χρηματοδότησης.

Είναι πρώτα και πάνω από όλα ζήτημα πολιτικής απόφασης το αν θα γίνει επιτέλους πράξη ένα χρόνιο και ώριμο αίτημα των Δήμων, η δημιουργία δηλαδή μιας Δημοτικής Τράπεζας, ως μετεξέλιξη του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Είναι ζήτημα πολιτικής απόφασης το να δοθούν επιτέλους στους Δήμους οι θεσμοθετημένοι πόροι που προβλέπονται από την εφαρμογή του Ν. 3852,  του γνωστού σε όλους μας ως Καλλικράτη. Και όπως προκύπτει από τον προϋπολογισμό το 2015, τα ποσά που θα αποδοθούν στους Δήμους, υπολείπονται σημαντικά, τουλάχιστον κατά 50% από τα έσοδα που θα έπρεπε να τους αποδοθούν με βάση τις προβλέψεις του Ν. 3852.Είναι εμφανές ότι κάποιοι θέλουν τους δημάρχους επαίτες κι όχι ισότιμους συνομιλητές στα κέντρα λήψης των αποφάσεων».

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ χαρακτήρισε ως «διαχρονική πολιτική επιλογή» το  να τίθεται η Αυτοδιοίκηση στο περιθώριο των αποφάσεων και ζήτησε να αποκατασταθεί η ισοτιμία στη σχέση μεταξύ Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού, Περιφερειών και Κεντρικής Εξουσίας.

«Χωρίς ισοτιμία, τόνισε, δεν θα υπάρξει κανένα χρηματοδοτικό εργαλείο ικανό να βοηθήσει τις τοπικές κοινωνίες να λειτουργήσουν ως ισχυροί πόλοι έλξης και διάχυσης της ανάπτυξης. Δεν μπορεί να υπάρξει μακροπρόθεσμα κανένα αναπτυξιακό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες. Η  διασφάλιση της ισοτιμίας όμως απαιτεί πράξεις και όχι λόγια και ευχές. Εμείς περιμένουμε έμπρακτη απόδειξη από πλευράς κεντρικής εξουσίας, για να διαπιστώσουμε αν πραγματικά επιθυμεί να συνεργαστούμε ισότιμα για το καλό των κοινωνιών μας. Ή αν απλά εξακολουθεί να αναζητεί πρόθυμους κι υποτακτικούς συνομιλητές,  για να υλοποιήσουν τετελεσμένες αποφάσεις που έχουν παρθεί ερήμην μας».

Αναφερόμενος ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ στις δανειακές υποχρεώσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  είπε ότι αυτές ανέρχονται σε 1.642 εκατ. €  όταν το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης είναι 321.800 εκατ. €. Δηλαδή , το δανειακό βάρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
είναι μόλις το 0,5%  του συνολικού χρέους της Κεντρικής Κυβέρνησης.

«Τονίζω, σημείωσε ο κ. Πατούλης, ότι οι υπερχρεωμένοι Δήμοι είναι η εξαίρεση του κανόνα. Ο κανόνας είναι οι 53 Δήμοι που δεν έχουν ούτε ένα ευρώ δάνειο. Οι 208 Δήμοι, τα 2/3 περίπου του συνόλου των ΟΤΑ της χώρας, που έχουν λιγότερο από 100 € δανειακή επιβάρυνση ανά κάτοικο. Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ένα ακόμη στοιχείο ότι παρά τις περικοπές επιχορηγήσεων, παρά τον περιορισμό των ιδίων εσόδων  παρά την αύξηση των δαπανών εξαιτίας της ανάπτυξης των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων, όλες οι δανειακές υποχρεώσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  εξυπηρετούνται. Αυτή η συνέπεια πρέπει να αναγνωριστεί και να επιβραβευτεί».

Αναφερόμενος ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ στη συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σημείωσε ότι η Αυτοδιοίκηση είναι ένας από τους κυριότερους, αν όχι ο κυριότερος πελάτης του.

«Η συνεισφορά μας όλα αυτά τα χρόνια στις λειτουργίες του Ταμείου, σημείωσε,  είναι καταλυτική και αδιαμφισβήτητη. Το 2015 και μόνο από τους Κ.Α.Π. θα περάσουν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 2,5 δις. ευρώ  περίπου. Παράλληλα, το αποθεματικό του Πράσινου Ταμείου που είναι κατατεθειμένο στο ΤΠ&Δ και προέρχεται κατά κύριο λόγο από την Τοπική Αυτοδιοίκηση ανέρχεται, σύμφωνα με τον Κρατικό Προϋπολογισμό, σε 2,146 δις €. Όλη αυτή η προσφορά χρήματος, τουλάχιστον από τη μεριά των Δήμων, είναι δωρεάν. Την ίδια στιγμή που φέρνουμε ζεστό και δωρεάν χρήμα στο Ταμείο, καλούμαστε να αγοράσουμε το δικό μας χρήμα πολλές φορές παραπάνω από το euribor.  Οι οικονομικοί σύμβουλοι που έχουμε στην ΚΕΔΕ μας λένε ότι αγοράζουμε το χρήμα μας από το Ταμείο 15 με 20 φορές παραπάνω από το euribor. Είναι πασιφανής νομίζω ο ανορθολογισμός αυτός Η αδικία που υφιστάμεθα πρέπει να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό. Πρέπει άμεσα το επιτόκιο δανεισμού των Δήμων από το ΤΠ&Δ να φτάσει στο ύψος του Euribor. Ούτε μισό τοις χιλίοις παραπάνω. Η πρότασή μας αυτή δομείται πάνω στα κοινά συμφέροντα που έχουμε. Δεν είναι καπρίτσιο των Δημάρχων, πιστεύουμε ότι με το ΤΠ&Δ έχουμε κοινά συμφέροντα και μπορούμε να βρούμε αμοιβαία επωφελείς λύσεις που αφενός θα πάνε μπροστά την Αυτοδιοίκηση, αφετέρου, θα αναβαθμίσουν το ρόλο του Ταμείου».

Ειδικότερα ο κ. Πατούλης πρότεινε τις εξής αμοιβαία επωφελείς συμπράξεις με το ΤΠ&Δ:

  • Σε ότι αφορά στο νέο ΕΣΠΑ να δημιουργηθούν ειδικά χρηματοπιστωτικά προϊόντα και υποστηρικτικοί μηχανισμοί που θα κάνουν ευκολότερη την πρόσβαση των Δήμων σε αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία
  • Ο εμπλουτισμός των προσφερομένων υπηρεσιών με νέα προϊόντα αλλά και με προϊόντα όπως π.χ. το leasing για δημοτικές επιχειρήσεις που εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης εκτός της Ελλάδας
  • Στον τομέα των ΣΔΙΤ να εξεταστούν τρόποι ώστε να δημιουργηθεί ένας υποστηρικτικός μηχανισμός, που εκτός των άλλων θα προτείνει και νομικές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση της υλοποίησης ΣΔΙΤ σε τοπικό επίπεδο.
  • Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Δήμων, η οποία απαιτεί ειδικές γνώσεις και εμπειρία που οι περισσότεροι Δήμοι δεν την έχουν και που η συμβολή του Τ.Π. & Δ. θα ήταν καθοριστική.

 

Σχετικά αρχείαΟ Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πατούλης, κατά την τοποθέτησή του στην ημερίδα για τη χρηματοδότηση των Δήμων από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων κι άλλες πηγές.


Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Αμαρουσίου Γ. Πατούλης με τον υπουργό ΠΕΚΑ Γ. Μανιάτη και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Χ. Σταϊκούρα.


Στιγμιότυπο από την ημερίδα της Κ.Ε.Δ.Ε. για τη χρηματοδότηση των Δήμων από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων κι άλλες πηγές

Μετάβαση στο περιεχόμενο