Για αμοιβαία και ειλικρινή συνεργασία καλεί ο Δήμος Αμαρουσίου τον Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο όμορων δήμων για τη βιωσιμότητα του γηπέδου Πεύκης

Print Friendly, PDF & Email

Με αφορμή τα όσα διατυπώθηκαν στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο Λυκόβρυσης – Πεύκης σχετικά με την προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στον Δήμο Αμαρουσίου και στο ΠΕ.Α.Π του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης όσον αφορά στις εργασίες επισκευής στο Δημοτικό Στάδιο Πεύκης, αλλά και τα σχετικά δημοσιεύματα που περιβάλλουν το θέμα, ο Δήμος Αμαρουσίου θα ήθελε να επισημάνει τα εξής:

  1. Στη βάση της χρήσης του δημοτικού σταδίου Πεύκης –του ιστορικού αυτού γηπέδου του Αμαρουσίου που περιήλθε στην Πεύκη μετά τη διοικητική διαίρεση- από κατοίκους αλλά και ομάδες του Δήμου μας για την εν μέρει εξυπηρέτηση των αναγκών τους, από την πρώτη στιγμή διατυπώσαμε την πρόθεση για ανάληψη άμεσα κοινής συνέργειας προκειμένου για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του γηπέδου, για αμοιβαία ωφέλεια των κατοίκων και των δύο όμορων δήμων. Στη βάση αυτή, το Δημοτικό μας Συμβούλιο έλαβε απόφαση για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον όμορο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης που ορίζει το πλαίσιο συνεργασίας και τους γενικούς άξονες. Στο πνεύμα αυτό ξεκαθαρίζουμε ότι ο Δήμος Αμαρουσίου δεν έχει αποκλίνει στο ελάχιστο από τις δεσμεύσεις και ενέργειες που ανέλαβε όσον αφορά στην ανάπτυξη της εν λόγω συνεργασίας, δεσμεύσεις που αποτυπώνονται σαφώς στην απόφαση για την προώθηση της προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ως εκ τούτου, οι όποιες επιφυλάξεις εκφράζονται από μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Λυκόβρυσης – Πεύκης υπονομεύουν το πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης που απαιτείται να διέπει τις συνεργασίες ανάμεσα σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για γειτονικούς δήμους.
  2. Ο Δήμος Αμαρουσίου τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ της ανάπτυξης κοινών συνεργιών ανάμεσα σε όμορους δήμους στη βάση ότι μέσα από την ένωση των δυνάμεων και την από κοινού διαχείριση μπορούμε ως τοπική αυτοδιοίκηση να αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα κοινά προβλήματα. Είμαστε υπέρμαχοι της συνεργασίας και της συναίνεσης προς όφελος των πολιτών στη βάση μίας τοπικής αυτοδιοίκησης που ενώνει και δεν διαιρεί τους πολίτες.
  3. Στο πλαίσιο της υπό σύναψη προγραμματικής σύμβασης δεν τίθεται κανένα ζήτημα διαφοροποίησης από μέρους του Δήμου Αμαρουσίου. Όπως προσδιορίζεται στο κείμενο της σχετικής σύμβασης – πλαίσιο, τα επιμέρους και ειδικά ζητήματα θα διασαφηνιστούν από την ειδική επιτροπή παρακολούθησης με πλειοψηφία μελών του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης.

Τέλος, ο Δήμος Αμαρουσίου έχει ως αρχή την ανάπτυξη συνεργιών στη βάση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ειλικρινούς συνεργασίας, είναι συνεπής στις αρχές και δεσμεύσεις του και καλεί τους εταίρους και συνεργάτες να πράττουν ομοίως με γνώμονα το συμφέρον και το όφελος των τοπικών κοινωνιών μας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο