Ασφαλή από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία τα σχολεία του Δήμου Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email
|download file .jpg 144Kb|


Ασφαλή ως προς τα επίπεδα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας είναι τα σχολεία του Δήμου Αμαρουσίου, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα των μετρήσεων που πραγματοποίησε ο Δήμος Αμαρουσίου σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο των 21 Ο.Τ.Α.
Τις μετρήσεις πραγματοποίησε ομάδα ειδικού επιστημονικού προσωπικού κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του 2010 στο σύνολο των σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου.

Σκοπός των μετρήσεων ήταν η καταγραφή των επιπέδων της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και η εξακρίβωση της συμμόρφωσης ή μη με τα προβλεπόμενα από τον νόμο όρια της ασφαλούς έκθεσης του κοινού.
Είναι γνωστό ότι ο τομέας της υγείας αποτελεί βασικό άξονα προτεραιότητας για τη Δημοτική Αρχή Αμαρουσίου, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες όπως τα παιδιά.

Με την ευκαιρία των μετρήσεων, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, Γιώργος Πατούλης, δήλωσε: «Η μέριμνα για την προστασία της δημόσιας υγείας και πολύ περισσότερο της υγείας των παιδιών μας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων του Δήμου Αμαρουσίου. Με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, θα συνεχίσουμε να επιδεικνύουμε την ίδια υπευθυνότητα και ευαισθησία αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και δράσεις στην κατεύθυνση της περιφρούρησης της δημόσιας υγείας».   


        

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο