Απόσυρση του άρθρου 45 του νόμου για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης ζητά το ΔΣ της ΚΕΔΕ

Print Friendly, PDF & Email

Την κατηγορηματική του αντίθεση στο περιεχόμενο του άρθρου 45 του πρόσφατα ψηφισθέντα νόμου για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής, κρίσης, που προβλέπει τη δυνατότητα των περιφερειών να ασκούν την αρμοδιότητα των δήμων περί άσκησης της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, εκφράζει με ψήφισμά του, το ΔΣ της ΚΕΔΕ, ζητώντας ταυτόχρονα την απόσυρσή του.

 

Με το συγκεκριμένο άρθρο, τονίζεται στο ψήφισμα, επέρχεται ανατροπή της ισχύουσας νομοθεσίας, επιχειρείται κατά τρόπο καταχρηστικό η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας των αρμοδιοτήτων της Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού παραβιάζοντας εμμέσως πλην σαφώς τις αρχές της εγγύτητας και της επικουρικότητας. Κι αυτό βλάπτει πρώτα και κύρια απ’ όλα, τους ωφελούμενους των προγραμμάτων κοινωνικής αλληλεγγύης.

Επίσης το ΔΣ της ΚΕΔΕ καταδικάζει ως απαράδεκτη την τακτική να ψαλιδίζονται οι αρμοδιότητες της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού με τροπολογίες που «έρχονται νύχτα» στη Βουλή, ενώ θα έπρεπε τόσο σοβαρά ζητήματα να αποτελούν τμήμα του υπό διαβούλευση αρχικού κειμένου του νομοσχεδίου.

Τονίζει ακόμη ότι δεν θα επιτρέψει η συγκεκριμένη διάταξη να προκαλέσει ρήξη στις σχέσεις μεταξύ ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ, μεταξύ δήμων και περιφερειών, με αφορμή τα προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης και τη διαχείρισή τους, καθώς και ότι θα προσβάλλει κάθε πράξη που θα συνδέεται με την εν λόγω διάταξη, οδηγεί σε ακύρωση του ρόλου της Αυτοδιοίκησης.

Αναλυτικά το ψήφισμα του ΔΣ της ΚΕΔΕ:

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΨΗΦΙΣΜΑ

 

Το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε.:

  • Εκφράζει την κατηγορηματική του αντίθεση στο περιεχόμενο του άρθρου 45 , που περιλαμβάνεται στο νόμο 4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης , με το οποίο επέρχεται η ανατροπή της ισχύουσας νομοθεσίας ( Ν 3463/2006) , που ορίζει πως η αρμοδιότητα της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης έχει απονεμηθεί στους Δήμους.
  • Θεωρεί ότι με τη διάταξη αυτή επιχειρείται κατά τρόπο καταχρηστικό η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας των αρμοδιοτήτων της Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού που μεταξύ άλλων είναι η Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη. Γίνεται προσπάθεια να απονεμηθεί η αρμοδιότητα αυτή και στην αυτοδιοίκηση Β’ βαθμού, παραβιάζοντας εμμέσως πλην σαφώς τις αρχές της εγγύτητας και της επικουρικότητας. Κι αυτό βλάπτει πρώτα και κύρια απ’ όλα, τους ωφελούμενους των προγραμμάτων κοινωνικής αλληλεγγύης. Εδώ θα έπρεπε η Κυβέρνηση να εκτιμήσει ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι Δήμοι της χώρας, κρατούν με επίπονες προσπάθειες και σε αντίξοες συνθήκες ως προτεραιότητα την άσκηση αυτών των πολιτικών παρέχοντας έμπρακτα και με εξαιρετικά αποτελέσματα, στήριξη και βοήθεια στο κοινωνικό σύνολο που επλήγη από την κρίση.
  • Κρίνει επίσης, ότι επιχειρείται κατά τρόπο αόριστο και νομικά επισφαλή να ασκείται ως συντρέχουσα η αρμοδιότητα της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, είτε απευθείας είτε μέσω προγραμματικών συμβάσεων με οργανισμούς και επιχειρήσεις του Δημοσίου Τομέα, είτε ακόμη και Ανώνυμες με Εταιρείες, παρακάμπτοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο αντισυνταγματικά τους Δήμους, που είναι οι φυσικοί αδιαμφισβήτητοι φορείς υλοποίησης προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής. Και το κυριότερο, χωρίς να υπάρχει καμία κανονιστική κατεύθυνση, ελλειπούσης της επιβαλλόμενης ειδικής εξουσιοδότησης.
  • Καταδικάζει ως απαράδεκτη την τακτική να ψαλιδίζονται οι αρμοδιότητες της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού με τροπολογίες που «έρχονται νύχτα» στη Βουλή, ενώ θα έπρεπε τόσο σοβαρά ζητήματα να αποτελούν τμήμα του υπό διαβούλευση αρχικού κειμένου του νομοσχεδίου, ώστε να προηγείται ενημέρωση της Κ.Ε.Δ.Ε. και να έχουμε τη  δυνατότητα για ουσιαστικό διάλογο και διαβούλευση, όπως ακριβώς δεσμεύθηκε να γίνεται, ο αρμόδιος υπουργός Εσωτερικών για θέματα που αφορούν τους Δήμους.

 

Το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε.

  • Καλεί την Κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα όσα προβλέπονται στο άρθρο 45 του νόμου 4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, σχετικά με τις δυνατότητες των Περιφερειών να ασκούν την αρμοδιότητα της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης η οποία έχει απονεμηθεί στους δήμους .
  • Καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών να κάνει πράξη τη δέσμευσή που ανέλαβε ενώπιον του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. και ο Γ.Γ. του Υπουργείου κ. Πουλάκης, ότι καμία απόφαση που αφορά την Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού και τις αρμοδιότητές της δεν θα υλοποιείται, αν δεν έχει προηγηθεί διάλογος με την Κ.Ε.Δ.Ε..
  • Δεν θα επιτρέψει η συγκεκριμένη διάταξη να προκαλέσει ρήξη στις σχέσεις μεταξύ Κ.Ε.Δ.Ε. κι ΕΝ.Π.Ε., μεταξύ Δήμων και Περιφερειών,  με αφορμή τα προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης και τη διαχείρισή τους αλλά όμως θα προσβάλλουμε κάθε πράξη που θα συνδέεται με την εν λόγω διάταξη και που προφανώς οδηγεί σε ακύρωση του ρόλου μας. Θα διαφυλάξουμε με κάθε τρόπο όσα έχουμε μέχρι σήμερα πετύχει σε όλη τη χώρα μέσα από την ισότιμη  συνεργασία μας, προς όφελος των τοπικών μας κοινωνιών.

 

Δεν θα ανεχθούμε καμία υποβάθμιση του ρόλου των Δήμων.

Η Αυτοδιοίκηση ενωμένη προχωρά μπροστά, προς όφελος της χώρας και των τοπικών μας κοινωνιών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο