Αντιμετώπιση του κόκκινου ρυγχωτού σκαθαριού στα φοινικοειδή με τη χρήση βιολογικών σκευασμάτων, ακίνδυνα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, από το Δήμο Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email
 


Ο Δήμος Αμαρουσίου έχει προβεί σε σειρά ενεργειών και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καταπολέμηση του κόκκινου ρυγχωτού σκαθαριού και τη διάσωση των προσβεβλημένων φοινικοειδών της πόλης. Αυτό γίνεται με τη λήψη όλων των απαραίτητων και ενδεδειγμένων μέτρων, τη στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και τη συμμόρφωση σύμφωνα με τις υποδείξεις τους για την αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.


Οι ενέργειες αυτές ξεκίνησαν από το 2010 και συνεχίζονται έως και σήμερα, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα, χωρίς να επιβαρυνθεί η υγεία των πολιτών. Μετά από ενδελεχή διερεύνηση του θέματος σήμερα προκρίνεται ως η πλέον ενδεδειγμένη λύση η χρήση βιολογικών σκευασμάτων, στην οποία ο Δήμος Αμαρουσίου πρόκειται να προβεί άμεσα.             


Το 2010 κατόπιν εισήγησης του Δημάρχου Αμαρουσίου κου Γιώργου Πατούλη, η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου προχώρησε στην καταγραφή των προσβεβλημένων φοινικοειδών στους χώρους εντός των ιδιοκτησιών, καθώς και των δημόσιων χώρων. Συνεργάστηκε με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ως προς τις μεθόδους της αντιμετώπισης με πρακτική εφαρμογή στο Δήμο. Παράλληλα έγινε απομάκρυνση των προσβεβλημένων δέντρων από τα συνεργεία Πρασίνου, τηρώντας τις οδηγίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ενημέρωση των δημοτών.


Το 2011 παρουσία του Δημάρχου κου Γιώργου Πατούλη έγινε η πρώτη έγχυση φαρμάκου με δραστικές ουσίες στην καρδιά των φοινικοειδών στην οδό Φοινίκων, η οποία επαναλήφθηκε το 2012 με άλλες δύο εγχύσεις.
Οι παρεμβάσεις αυτές σταμάτησαν κατόπιν απαγόρευσης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο απαντώντας στο ερώτημα του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου για την εφαρμογή εντομοκτόνων σκευασμάτων σε φοινικοειδή σε έγγραφό του με αριθ. πρωτ. 2772/30799,αναφέρει: 
«… η τελευταία κατ’ εξαίρεση έγκριση χρήσης εντομοκτόνων σκευασμάτων για την αντιμετώπιση του εντόμου Rhynchophorus Ferrugineus σε φοινικοειδή χορηγήθηκε στις 13/7/2012 και ίσχυε μέχρι τις 13/11/ 2012. Έκτοτε δεν έχουν δοθεί νέες κατ’ εξαίρεση εγκρίσεις σε εντομοκτόνα σκευάσματα για τη συγκεκριμένη χρήση. Ως εκ τούτου σήμερα δεν επιτρέπεται η εφαρμογή εντομοκτόνων σκευασμάτων στα φοινικοειδή για την αντιμετώπιση του εντόμου


Παράλληλα, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου με έγγραφο του ενημέρωσε την Περιφέρεια Αττικής περιγράφοντας το πρόβλημα και στις ενέργειες που έχει προβεί η αρμόδια υπηρεσία, αιτούμενος την συνδρομή της για την αντιμετώπιση του προβλήματος.                 


Επίσης προκειμένου να έχει την επιστημονική άποψη και θέση της επιστημονικής κοινότητας για την επίδραση των εντομοκτόνων σκευασμάτων με δραστικές ουσίες τα διασυστημικά thiamethoxam, imidacloprid στην υγεία του ανθρώπου λόγω της τοξικότητάς τους απευθύνθηκε με έγγραφό του στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα στο Διευθυντή του Εργαστηρίου Γεωργ. Ζωολογίας και Εντομολογίας,Καθηγητή κο Νικόλαο Εμμανουήλ.
Στην απάντηση του ο κος Εμμανουήλ για τη χρήση των εντομοκτόνων σκευασμάτων παραπέμπει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο όμως είχε ήδη απαντήσει ότι απαγορεύεται η χρήση των φαρμάκων.. Συστήνει ωστόσο ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην χρήση χημικού φαρμάκου σε μία ενδεχόμενη επαφή με τον άνθρωπο, λόγω της τοξικής επίδρασής του. Όπως σημειώνει έχει διαπιστωθεί επιστημονικά ότι τα φάρμακα αυτά συμβάλουν στη θνησιμότητα των μελισσών. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο επικονίασης και γονιμοποίησης υπάρχει κίνδυνος μεταφοράς από τα άνθη των φοινικοειδών σε άλλα είδη φυτών (π.χ. καρποφόρα) και η έμμεση επίδραση στον άνθρωπο εξαιτίας του φαρμάκου. Απορρίπτει επίσης τις επεμβάσεις με ριζοπότισμα και την έγχυση στον κορμό του προσβεβλημένου δέντρου.


Ο κος Εμμανουήλ προτείνει ως ιδίας αποτελεσματικότητας με τα χημικά φάρμακα τα βιολογικά σκευάσματα από το νηματώδη Steinernema carpocapsae με την προσθήκη χιτοζάνης, ουσίας που ενισχύει τη δράση των νηματωδών. Προτείνει επίσης  ότι στην περίπτωση προχωρημένου σταδίου τις επεμβάσεις μηχανικής εξυγίανσης (δεντροχειρουργική) από εξειδικευμένα συνεργεία.


Κατόπιν αυτών, με εντολή του Δημάρχου Αμαρουσίου κου Γιώργου Πατούλη, η Υπηρεσία Πρασίνου προχωρεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση του κόκκινου ρυγχωτού σκαθαριού με βιολογικά μέσα, καθώς κρίνεται ως η πλέον ενδεδειγμένη λύση και αποφεύγονται οι δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον.
Σημειώνεται ότι η δράση της βιολογικής καταπολέμησης δεν έχει τα άμεσα αποτελέσματα της συμβατικής χημικής καταπολέμησης, αλλά εξασφαλίζει ένα καθαρό περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες για τον άνθρωπο και τη φύση.


Ήδη ο Δήμος Αμαρουσίου βρίσκεται σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, την Περιφέρεια Αττικής, εκπροσώπους των μελλισοκόμων και ευαισθητοποιημένους πολίτες και προγραμματίζει ενημερωτική ημερίδα για το ζήτημα της αντιμετώπισης του κόκκινου σκαθαριού.

Μετάβαση στο περιεχόμενο