Αντικατάσταση τακτικού μέλους ( Μηχανικός Δήμου Αμαρουσίου ) της με αριθμ. 45/07.02.2018 Απόφασης Δημάρχου που αφορά στην συγκρότηση της επιτροπής εκτίμησης – καταλληλότητας για την μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά, εκποίηση ακινήτων του Δήμου Αμαρουσίου για το έτος 2018

Print Friendly, PDF & Email

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών του Δήμου Αμαρουσίου στις11 Μαίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη του τακτικού μέλους, που θα συγκροτήσει την επιτροπή εκτίμησης – καταλληλότητας για την μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά, εκποίηση ακινήτων του Δήμου Αμαρουσίου για το έτος 2018

Επισύναπτεται η ανακοίνωση της  Διεύθυνσης Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών 

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο