Ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός για το έργο “ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ – ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ”

Print Friendly, PDF & Email

Η ανάρτηση αφορά στην προκήρυξη διενέργειας ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου “ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ – ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ”.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 150.000 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 06-09-2016 στο Δημοτικό Κατάστημα, οδός Βασ. Σοφίας 9 στο Μαρούσι. Λήξη παράδοσης προσφορών ώρα 10.00 π.μ. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς καθώς και η πλήρης σειρά των τευχών δημοπράτησης θα διατίθεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Αμαρουσίου σύμφωνα με το άρθρο 2 της διακήρυξης.

Περιληπτική διακήρυξη: 7Σ61ΩΨ9-ΝΓ2
Αναλυτική διακήρυξη: 7ΛΩΕΩΨ9-ΦΡΡ

Μετάβαση στο περιεχόμενο