Αναστολή λειτουργίας μέρους των παιδικών χαρών στον Δήμο Αμαρουσίου

Print Friendly, PDF & Email

Με βάση την πρόσφατη με αρ. 18239/5-5-2014 (ΦΕΚ Β’ 1289 /21-5-2014) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σχετικά με το χρονοδιάγραμμα πιστοποίησης των παιδικών χαρών σε όλους τους Δήμους της χώρας, αναστέλλεται προσωρινά από σήμερα 1 Ιουλίου 2014 η λειτουργία μέρους παιδικών χαρών του Δήμου Αμαρουσίου.


Η αναστολή δεν αφορά στο σύνολο των παιδικών χαρών του Δήμου Αμαρουσίου αλλά μόνον στις παιδικές χαρές για τις οποίες δεν κατέστη εφικτή η ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης της ασφαλούς λειτουργίας τους λόγω των ασφυκτικών χρονικών περιθωρίων που τέθηκαν από την παραπάνω Υπουργική Απόφαση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο