Αναστέλλεται η λειτουργία της διαδημοτικής λεωφορειακής γραμμής 070 Μαρούσι – Πεύκη – Λυκόβρυση

Print Friendly, PDF & Email|download file .jpg 90 Kb|


Αναστέλλεται η λειτουργία της διαδημοτικής λεωφορειακής γραμμής 070 που εκτελούσε το δρομολόγιο Μαρούσι – Πεύκη – Λυκόβρυση. Αιτία για την εξέλιξη αυτή είναι η αδυναμία του Δήμου Πεύκης Λυκόβρυσης να διαθέσει οδηγούς εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού, και αδυναμίας να ανανεώσει τη σύμβαση τους λόγω των προβλέψεων του «Καλλικράτη».

Η διάθεση οδηγού από πλευράς του Δήμου Πεύκης Λυκόβρυσης αποτελούσε μέρος της σύμβασης που είχε υπογραφεί με το Δήμο Αμαρουσίου. Εξαιτίας, όμως, της αδυναμίας να ανταποκριθεί στους όρους της σύμβασης, διακόπτεται η λειτουργία της διαδημοτικής γραμμής 070 μέχρις ότου επαναδιατεθεί το απαιτούμενο προσωπικό.

Η σύμβαση ορίζει την παραχώρηση από μέρους του Δήμου Αμαρουσίου των οχημάτων και από μέρους του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης των οδηγών για την εκτέλεση των δρομολογίων της συγκεκριμένης γραμμής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο