Ανάρτηση προκήρυξης και τευχών δημοπράτησης για το έργο

Print Friendly, PDF & Email
Η ανάρτηση αφορά στην προκήρυξη διενέργειας ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔHMOY ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ” .  Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 94.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%). Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς χορηγείται από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων του Δήμου Αμαρουσίου, μέχρι και 18-02-2016, ημέρα Πέμπτη. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 23-02-2016 στο Δημοτικό Κατάστημα, οδός Βασ. Σοφίας 9 στο Μαρούσι. Λήξη παράδοσης προσφορών ώρα 10.00 π.μ. 

Ενημέρωση 01/03/16
“Η διεξαγωγή του διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ», η οποία, σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης, είχε οριστεί για την Τρίτη 23-2-2016, αναβλήθηκε και θα διενεργηθεί στις 8 Μαρτίου 2016, ώρα 10.00 σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 24 / 2016 απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής  (ΑΔΑ: ΩΛΕΨΩΨ9-ΒΩΨ).”

 

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο