Ανάρτηση διαγωνισμού με τιτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου διακηρύσσει  ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: « ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ( Σ Β Α Κ ) ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ »  Εκτιμώμενης αξίας 143.512,58 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25/01/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 31/01/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο