Ανάρτηση διαγωνισμού με τιτλο «Επισκευές – Αποκαταστάσεις και επεκτάσεις υφιστάμενων αγωγών ακαθάρτων και ομβρίων»

Print Friendly, PDF & Email

O Δήμος Αμαρουσίου διακηρύσσει Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ»

Εκτιμώμενης αξίας 600.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24% )

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 4η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 8η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο