Ανάρτηση διαγωνισμού με τιτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

Print Friendly, PDF & Email

O Δήμος Αμαρουσίου διακηρύσσει Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» Εκτιμώμενης αξίας 73.997,83 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24% ).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο