Ανάρτηση διαγωνισμού με τιτλο «Ανάπλαση της πλατείας Ηρώων Αμαρουσίου με βιοκλιματικό σχεδιασμό»

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ» Εκτιμώμενης αξίας 721.930,79 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% )

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 5η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται μετά την παρέλευση τριών εργάσιμων ημερών από την προθεσμία υποβολής ήτοι η 11η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο