Αιτήσεις συμμετοχής για τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων που θα διοργανωθούν από το Δήμο Αμαρουσίου.

Print Friendly, PDF & Email

Ο Δήμος Αμαρουσίου, σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.), προτίθεται να λειτουργήσει προγράμματα Ενηλίκων τα οποία αποτελούν μία σύγχρονη προσέγγιση στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης. Σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι να συμβάλλουν στην προσωπική ανάπτυξη, στην απασχόληση, στην κοινωνική συμμετοχή, καθώς και στην πολιτισμική καλλιέργεια όλων των πολιτών,  ανεξάρτητα από την οικονομική και κοινωνική κατάσταση, τη χώρα καταγωγής τους, την ηλικία και το μορφωτικό τους επίπεδο.


Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι δομές της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) και η λειτουργία τους υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης  Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π.Ε.Α.ΕΚ. ΙΙ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) κατά 75% και από το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25%.


Τα γνωστικά πεδία είναι τα εξής:


1.Ελληνική Γλώσσα-Ιστορία


2.Ευρωπαϊκές Γλώσσες – Ευρωπαϊκή Ιστορία


3.Βασικές γνώσεις Μαθηματικών-Στατιστικής


4.Τεχνολογίες πληροφορικής-Επικοινωνιών


5.Οικονομία -Επιχειρήσεις


6.Ενεργός πολίτης: Δικαιώματα -Υποχρεώσεις-Διαχείριση νοικοκυριού


7.Πολιτισμός-Τέχνες-Διαχείριση ελεύθερου χρόνου


8.Ειδικά προγράμματα κοινωνικά ευάλωτων ομάδων πληθυσμού


9.Προγράμματα δια βίου Εκπαίδευσης


Τα προγράμματα αυτά παρέχονται δωρεάν.


Η εκπαιδευτική λειτουργία των Κ.Ε.Ε. πραγματοποιείται σε δυο περιόδους:


α) από Σεπτέμβριο μέχρι Ιανουάριο και


β) από Φεβρουάριο μέχρι Ιούνιο


Τα προαναφερόμενα θεματικά πεδία δομούνται σε πολλαπλά επιμέρους εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας 25 μέχρι 250 ωρών και για την παρακολούθηση των προγραμμάτων ανάλογα τη διάρκειά τους, ο εκπαιδευόμενος, αποκτά «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης».


Αρχικά, ο Δήμος προγραμματίζει να ξεκινήσει τη λειτουργία προγραμμάτων διάρκειας είκοσι πέντε (25) ωρών, σε απογευματινές ώρες.


Απαραίτητη προϋπόθεση λειτουργίας των τμημάτων αυτών είναι η συμπλήρωση επαρκούς αριθμού συμμετεχόντων.


Για την αίτηση συμμετοχής και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε:


α) στον Τομέα Παιδείας του Δήμου Αμαρουσίου,
Βασ. Σοφίας 9 , στα τηλέφωνα 2108760166-169 , από τις 08.00 – 14.00 
β)στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο τηλέφωνο 2106823964  (ώρες λειτουργίας  καθημερινά 09.00 – 20.00)

Μετάβαση στο περιεχόμενο