Αυτοψίες σε έργα που αφορούν αποψίλωση οικοπέδων, συντήρηση πρασίνου, καθαρισμού παιδικών χαρών και κατασκευή αποχετευτικών δικτύων

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Μετάβαση στο περιεχόμενο