«Δίνουμε λύση στο πρόβλημα στάθμευσης της πόλης» απαντά ο Δήμος Αμαρουσίου στους ισχυρισμούς της δημοτικής παράταξης «Κόντρα στον Καιρό»

Print Friendly, PDF & Email

Το Μαρούσι χρειάζεται νέους χώρους στάθμευσης και η σημερινή Διοίκηση του Δήμου θα τους διασφαλίσει, τόσο στο Κέντρο, όσο και στην περιφέρεια του προαστίου μας. Χωρίς να επιβαρυνθούν οι συμπολίτες μας ούτε με ένα ευρώ


Με αφορμή την ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης ‘Κόντρα στον Καιρό’ για την ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου για το έργο παραχώρησης της κατασκευής γκαράζ στην πλατεία Ευτέρπης, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:  • Η πόλη και ιδιαίτερα το Κέντρο, χρειάζεται νέους χώρους στάθμευσης

Η πόλη έχει ανάγκη από τη δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης, ιδιαίτερα η περιοχή του ιστορικού εμπορικού κέντρου που αντιμετωπίζει οξύτατο πρόβλημα στάθμευσης. Η σημερινή Διοίκηση του Δήμου Αμαρουσίου δεσμεύθηκε προεκλογικά για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού με τη δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης σε όλο το Μαρούσι. Στο σχέδιο αυτό, το οποίο υπερψηφίστηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας στις πρόσφατες εκλογές, προβλέπεται η δημιουργία τριών νέων χώρων στάθμευσης στο κέντρο της πόλης μας και συγκεκριμένα στο οικόπεδο του ΙΓΕ, στο οικόπεδο του γηπέδου ‘Σπύρος Λούης’ και στην πλατεία Ευτέρπης.  • Ανταποκρινόμαστε στις δεσμεύσεις μας

Υλοποιώντας τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε, προχωρήσαμε στη δημοπράτηση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εταιριών και σε συνέχιση διαλυθείσας εργολαβίας που εκκρεμούσε από το 1996 όπως προβλέπει το αρ. 4 παρ. 2 περ. γ’ του Ν. 1418/1984 (όπως κωδικοποιήθηκε με το αρ. 28 παρ. 2 περ. γ’ του Ν. 3669/2008) και το αρ. 9 παρ. 1 και 2 του Π.Δ 171/1987, για την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης στην πλατεία Ευτέρπης. Επιλέξαμε τη διαδικασία αυτή γιατί μας διασφάλιζε ότι το έργο θα ολοκληρωθεί σε σύντομο χρόνο, από το να επιλέγαμε να προχωρήσουμε την εξ αρχής νέα δημοπράτηση.  • Επιλέξαμε απόλυτα διαφανείς διαδικασίες, με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Όλες οι διαδικασίες έγιναν με απόλυτη διαφάνεια, μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό με την υπ’ αρ. 600/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η διάλυση της εργολαβίας για τη ‘Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και εκμετάλλευση υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο ιστορικό κέντρο-Πλατεία Ευτέρπης’ με τον τότε Ανάδοχο για λόγους που αφορούσαν στην πλευρά του αναδόχου. Εγκρίθηκε επίσης, με την ίδια απόφαση, η συνέχιση της διαδικασίας με την επιλογή νέου αναδόχου μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλούμενων εργοληπτικών εταιριών, για την ολοκλήρωση της εργολαβίας. Σημειώνεται, ότι η ανωτέρω απόφαση στηρίχθηκε σε νομική γνωμοδότηση, η οποία ελήφθη υπόψη, για τη συνέχιση της διαδικασίας και προκειμένου να εξασφαλιστεί η νομιμότητα.


Όλες οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν είναι σύμφωνες με την απόλυτη και απαρέγκλιτη εφαρμογή της νομοθεσίας περί δημόσιων έργων, των θεμελιωδών αρχών περί δημοσιότητας, διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων. Και επιλέχθηκε η εταιρία που παρουσίασε όχι μόνον την καλύτερη οικονομική προσφορά αλλά διέθετε και το μέγεθος που διασφάλιζε ότι μπορεί να ολοκληρώσει το έργο.  • Δεν θα επιβαρυνθούν οι πολίτες του Αμαρουσίου

Το έργο δεν θα κοστίσει ούτε ένα ευρώ στους κατοίκους του Αμαρουσίου αφού θα κατασκευαστεί με τη μέθοδο παραχώρησης. Με δεδομένη στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία της κακής οικονομικής κατάστασης του Δήμου, αποτέλεσμα του ανεξέλεγκτου δανεισμού της περιόδου 1999-2006 αλλά και την κατακόρυφη μείωση των δημόσιων επενδύσεων, ο μόνος τρόπος για να γίνουν μεγάλα έργα είναι η μέθοδος της αυτοχρηματοδότησης.  • Διασφαλίζεται υψηλό τίμημα

Μέσα από τη διαγωνιστική διαδικασία που ακολουθήσαμε πετύχαμε να διασφαλίσουμε ότι για το διάστημα που ο ανάδοχος θα εκμεταλλεύεται το έργο (29 χρόνια), θα αποδίδει στο Δήμο σε ετήσια βάση ποσοστό 5% επί των ακαθάριστων εσόδων του. Το τίμημα αυτό είναι υψηλό, σε σχέση με τις τιμές της αγοράς που ισχύουν σήμερα.  • Το έργο κατασκευάζεται σε έκταση με ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς

Σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του οικοπέδου του έργου, όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση της παράταξης ‘Κόντρα στο Καιρό’ είναι τουλάχιστον ανακρίβειες καθώς για την εκτέλεση του έργου είχε ήδη εγκριθεί από το 1996 η σχετική μελέτη εφαρμογής, στην οποία ορίζονταν και τα όρια του έργου. Όμως για να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση, διασφαλίσαμε ότι για την εκτέλεση του έργου θα εκπονηθεί και νέα μελέτη εφαρμογής, η οποία θα λάβει υπόψη της τα νέα δεδομένα και το νέο καθεστώς με τις αλλαγές που επήλθαν στις εγκαταστάσεις του ΗΣΑΠ.  • Διασφαλίζονται πλήρως τα συμφέροντα του Δήμου και των πολιτών

Ο Δήμος Αμαρουσίου, έχει το δικαίωμα και το περιθώριο, βάσει των όρων διακήρυξης που ο ανάδοχος έχει ήδη αποδεχθεί, να διαπραγματευτεί πριν την υπογραφή της τελικής σύμβασης ορισμένα οικονομικά στοιχεία όπως π.χ. το ωράριο λειτουργίας του πάρκιγκ, την τιμολογιακή πολιτική, το ελάχιστο εξασφαλισμένο μηνιαίο μίσθωμα. Μάλιστα, στους όρους διακήρυξης αναφέρεται ρητά ότι αν ο ανάδοχος δε συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις του Δήμου και δεν τις αποδεχθεί, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει η εγγυητική του επιστολή. Επομένως, είναι πλήρως διασφαλισμένη η διαπραγματευτική ισχύ του Δήμου.


Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε προς κάθε κατεύθυνση πως για τη σημερινή Διοίκηση η ομαλή λειτουργία της πόλης αλλά και η αναβάθμιση του ιστορικού εμπορικού κέντρου προϋποθέτει λύσεις στο πρόβλημα της στάθμευσης. Το Μαρούσι χρειάζεται νέους χώρους στάθμευσης και η σημερινή Διοίκηση του Δήμου θα τους διασφαλίσει, τόσο στο Κέντρο, όσο και στην περιφέρεια του προαστίου μας.  Χωρίς να επιβαρυνθούν οι συμπολίτες μας ούτε ένα ευρώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο