«Απάντηση ερωτήματος επί του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.»»

Print Friendly, PDF & Email
Σε συνέχεια της απο 31-5-2016 δημοσίευσης στην ιστοσελίδα του Δήμου με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου και λοιπών τροφίμων για τις ανάγκες του Ν.Π. του Δήμου Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.»  το συνημμένο αρχείο που αφορά σε παροχή διευκρινίσεων για τον εν λόγω διαγωνισμό.
 
Παροχή διευκρινίσεων για τον εν λόγω διαγωνισμό πατήστε εδώ.
 
Μετάβαση στο περιεχόμενο