”Δημοσίευση διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παιδικών χαρών

Print Friendly, PDF & Email

ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

 

Αντικείμενο του πρόχειρου διαγωνισμού είναι η προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παιδικών χαρών, συνολικού προϋπο­λογισμού έως € 59.996,84 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).

 

Ημερομηνία διαγωνισμού είναι η Πέμπτη  2 Ιουλίου 2015, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 09:30 π.μ. και ώρα λήξης την 10:00 π.μ.

 

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ: ΩΚΝ1ΩΨ9-ΝΦΡ

Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ: Ω80ΓΩΨ9-Ν5Λ

Μετάβαση στο περιεχόμενο