”Δημοσίευση διακήρυξης επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για τις υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού”

Print Friendly, PDF & Email
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι οι «Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού» που χρησιμοποιούνται από τις διευθύνσεις και τα γραφεία του Δήμου Αμαρουσίου, συνολικού προϋπο­λογισμού  19.481,97 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%). Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για μία ή περισσότερες ή όλες τις ομάδες υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμόν 1/2016 μελέτη του Τμ.Πληροφορικής της Δ/νσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (και μόνο για τις ομάδες Α3 , Α6 , Α7, Α9, Α10 , Α12 , Α13, της 1/2016 μελέτης του Τμ. Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Δ/νσης Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού)
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου  (Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα) την 27η του μηνός Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:30 π.μ.
 

 

Η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ:    6ΕΒ1ΩΨ9-ΑΜΓ   

Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού ΑΔΑ:   ΩΓΕ2ΩΨ9-Φ0Κ

Μετάβαση στο περιεχόμενο