Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Χριστουγεννιάτικες Ευχές του Δημάρχου Γ.Πατούλη

 Ελεγχόμενη στάθμευση  
 
       
 
Από τις 15 Απριλίου 2013 ξεκινά η εφαρμογή του συστήματος ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ στο Μαρούσι

Από την Τρίτη 26 Μαρτίου 2013 οι μόνιμοι κάτοικοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να αποκτήσουν τη βεβαίωση ελεύθερης στάθμευσης στις θέσεις όπου έχουν προβλεφθεί

Ο Δήμος Αμαρουσίου υλοποιεί μια σειρά από έργα και παρεμβάσεις στην «καρδιά» του προαστίου μας, στο Ιστορικό Εμπορικό Κέντρο του Αμαρουσίου, με στόχο αφενός να βελτιώσει τη λειτουργικότητα και την εικόνα της τοπικής αγοράς αφετέρου, να κάνει καλύτερη την καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων.

Στο πλαίσιο αυτό, από τις 15 Απριλίου του 2013 θα λειτουργήσει με ευθύνη του Δήμου και της αρμόδιας Δημοτικής Αστυνομίας ένα νέο, σύγχρονο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης.

Από την Τρίτη 26 Μαρτίου η κατάθεση αιτήσεων για τους μόνιμους κατοίκους για την απόκτηση  βεβαίωσης ελεύθερης στάθμευσης

Πως οι μόνιμοι κάτοικοι αποκτούν ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Για τους μόνιμους κατοίκους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν δικαίωμα στάθμευσης στις ειδικά χωροθετημένες θέσεις για τους μόνιμους κατοίκους, ο Δήμος χορηγεί την απαραίτητη βεβαίωση μετά  την κατάθεση των παρακάτω δικαιολογητικών:

  1.. Αντίγραφο του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης του τελευταίου οικονομικού έτους (χωρίς οικονομικά στοιχεία - τα οποία καλύπτονται στο σύνολό τους και το έντυπο αναπαραγάγεται  σε φωτοτυπικό μηχάνημα).
  2.. Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος στο όνομά του.
  3.. Συμπληρωμένη την υπεύθυνη δήλωση.
  4.. Συμπληρωμένη την αίτηση.
 

Επισημάνσεις:

  a.. Τα αντίγραφα είναι απλές φωτοτυπίες εφόσον προσκομίζονται προς επίδειξη και τα πρωτότυπα, αλλιώς προσκομίζονται επικυρωμένα αντίγραφα.
  b.. Σε περίπτωση πρόσφατης μετακόμισης, το έντυπο Ε1 αντικαθίσταται με βεβαίωση μεταβολής φορολογικών στοιχείων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ενώ ισχύουν τα δικαιολογητικά 2,3,4. Σε περίπτωση που ο κάτοικος δεν προλαβαίνει να προσκομίσει τη βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ., μπορεί να πάρει μια προσωρινή άδεια για ένα (1) μήνα, προσκομίζοντας στη θέση της αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας ή μίσθωσης του ακινήτου κατοικίας του ή δύο πρόσφατους λογαριασμούς ΔΕΚΟ μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Μετά την παρέλευση ενός μηνός, αν δεν έχει προσκομιστεί η βεβαίωση μεταβολής φορολογικών στοιχείων από τη Δ.Ο.Υ., το αυτοκίνητο διαγράφεται από τη βάση δεδομένων των κατοίκων.
  c.. Για όχημα εταιρείας προσκομίζονται: Βεβαίωση παραχώρησης χρήσης οχήματος από την εταιρεία στο δικαιούχο άδειας κατοίκου υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό της. Φ.Ε.Κ. που αποδεικνύει την ύπαρξη εταιρείας και τη νόμιμη εκπροσώπησή της από τον υπογράφοντα την ανωτέρω βεβαίωση. Για όχημα με χρονομίσθωση προσκομίζεται συμβόλαιο εταιρείας ή προσώπου ( αν αφορά πρόσωπο) με εταιρεία LEASING.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση και εδώ για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση.

 

Που κατατίθενται τα δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Δημαρχείο Αμαρουσίου ( Βασ. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), στο ισόγειο, καθημερινά από τις 26/3 ως τις 12/4 και από 09:00 ως τις 20:00, από τον ίδιο τον αιτούντα (με ΑΔΤ) ή από εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο (απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).

Ο Δήμος μας έχει προβλέψει 1.019 θέσεις μόνιμων κατοίκων
Για την παραλαβή της βεβαίωσης του δικαιώματος στάθμευσης στις χωροθετημένες θέσεις για τους μόνιμους κατοίκους, κάθε κάτοικος που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις καταβάλλει δέκα ευρώ (€ 10,00) ανά έτος.

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Γιώργος Πατούλης, με αφορμή την εφαρμογή του νέου συστήματος, έκανε την παρακάτω δήλωση: «Στο Μαρούσι, από τις 15 Απριλίου κινούμαστε μπροστά και σταθμεύουμε σωστά. Όταν η στάθμευση των αυτοκινήτων ρυθμίζεται σωστά, οι κάτοικοι βρίσκουν πάντα τη δική τους θέση. Οι επαγγελματίες μπορούν να υποδέχονται καλύτερα τους πελάτες τους. Οι επισκέπτες ενθαρρύνονται να επισκέπτονται την αγορά αφού θα βρίσκουν ευκολότερα θέση να παρκάρουν. Η κυκλοφορία των πεζών γίνεται πιο εύκολη και πιο ασφαλής, αφού θα μειωθούν φαινόμενα όπως το «διπλοπαρκάρισμα» ή το παρκάρισμα στα πεζοδρόμια.

Η ελεγχόμενη στάθμευση δεν έχει εισπρακτική λογική. Αν θέλαμε να αυξήσουμε τα έσοδα του Δήμου θα αφήναμε να διαιωνιστεί η σημερινή απαράδεκτη κατάσταση, θα κόβαμε περισσότερες κλήσεις και θα εισπράτταμε περισσότερα πρόστιμα. Η δική μας λογική είναι άλλη, θέλουμε να μπει τάξη στην κυκλοφορία και στάθμευση πεζών και οχημάτων, ενώ τα έσοδα από το σύστημα θα διατεθούν αποκλειστικά για έργα βελτίωσης των υποδομών του προαστίου μας.

Η βελτίωση της καθημερινότητας είναι υπόθεση όλων μας. Ζητώ τη συνεργασία σας ώστε όλοι μαζί να συνεισφέρουμε στην προσπάθεια ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας στο Κέντρο. Λειτουργώντας  οργανωμένα, πολιτισμένα, συνεργατικά, βάζουμε όλοι «το λιθαράκι» μας για μια ανθρώπινη πόλη».
Όπως έχει ήδη καταγραφεί σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, όπου εφαρμόζεται σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, εξασφαλίζονται σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο στους κατοίκους της, όσο και στους επαγγελματίες και επισκέπτες της αγοράς. Αυτή είναι και η φιλοδοξία της σημερινής Δημοτικής Αρχής, να κάνουμε καλύτερη την ποιότητα ζωής των κατοίκων, να δώσουμε «αξία» στις περιουσίες των συμπολιτών μας, να αναβαθμίσουμε την εμπορική μας αγορά, ώστε να ενισχυθεί απέναντι στον ανταγωνισμό των γειτονικών εμπορικών μεγαθηρίων».

Πατήστε εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες.