Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

 

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.

Το Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “Αμαρυσία Άρτεμις” (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) με την υπ΄αρ. ΣΟΧ 1/2018 Ανακοίνωση θα προβεί στην σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου επτά (7) ατόμων, εκ των οποίων (3) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων,  (1) ΔΕ Μαγείρων (3) ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας  από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2018 στο πλαίσιο του προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής”. 
 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων: Παρασκευή 13/4/2018
Ημερομηνία  λήξης υποβολής αιτήσεων έως και Δευτέρα 23/04/2018
 
Κατάθεση δικαιολογητικών: Έδρα Νομικού Προσώπου, Παλαιολόγου 9 –Μαρούσι από 9:00 έως 14:00

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2018 (ΩΚΚΡΟΚΚΣ-Κ0Α) 506 KB 
ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 190 KB 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 469 KB 

Επιστροφή