Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

 

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος

  Ανακοίνωση υπ΄αρ. ΣΟΧ/ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης-προκήρυξης υπ' αριθμ. ΣΟΧ  01/2017 της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ για την πλήρωση θέσεων έκτακτου προσωπικού, αναρτούμε

τους σχετικούς πίνακες (συμμετεχόντων, απορριπτέων, κατάταξης και επιλογής προσωπικού ανά κωδ. θέσης), σύμφωνα με την ως άνω ανακοίνωση.

 

Επί των ανωτέρω πινάκων, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης προς το ΑΣΕΠ, συμφωνα με τα οριζόμενα στην

υπ' αριθμ. ΣΟΧ  01/2017 ανακοίνωση, μέχρι και την 29-01-2018 ημέρα Δευτέρα.  


 

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ με την υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 Ανακοίνωση θα προβεί στην πρόσληψη,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Ι.Δ. 

 

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση στα γραφεία της Επιχείρησης Βασ. Σοφίας αρ. 9 & Δημ. Μόσχα, Μαρούσι, 2ος όροφος,  (τηλ. επικοινωνίας: 2132038 200-201-202).
 
 
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 15-12-2017
 
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : 27-12-2017

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 469 KB 
ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 76 KB 
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 216 KB 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 240 KB 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΘΜ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ 105 17 KB 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΕ 105 19 KB 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΘΜ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ 106.docx 16 KB 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΕ 106 16 KB 
ΠΕ 106 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 16 KB 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ 107 19 KB 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΘΜ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ 107 16 KB 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΕ 107 16 KB 
ΠΕ 107 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.docx 17 KB 

Επιστροφή