Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

 

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος

 Προκήρυξη-ανακοίνωση για την πρόσληψη πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

H Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου θα προβεί στην πρόληψη ογδόντα (80) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οχτώ (8) μηνών για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 2017-2018.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 06-10-2017

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : 16-10-2017

ΑΔΑ: 6ΑΚΟ465ΤΒΞ-ΝΛΧ, (https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%91%CE%9A%CE%9F465%CE%A4%CE%92%CE%9E-%CE%9D%CE%9B%CE%A7)


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΑΙΤΗΣΗ ΚΦΑ 2017-2018 52 KB 
Υπεύθυνη Δήλωση 83 KB 

Επιστροφή