Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 Παιδιά & Περιβάλλον  
 

Η περιβαλλοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ στο πλαίσιο του έργου «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ», υλοποιεί, κατά το 2008, ένα Σχέδιο Δράσης στο Δήμο Αμαρουσίου, διάρκειας δέκα μηνών, με τίτλο «Η φύση επισκέπτεται τα παιδιά του Αμαρουσίου».

Οι στόχοι του Σχεδίου Δράσης είναι η γνωριμία και εξοικείωση των παιδιών με τη φύση και την άγρια ζωή και η ανάπτυξη μιας φιλικής προς το περιβάλλον στάσης ζωής. Αντικείμενο είναι η πραγματοποίηση περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών παρουσιάσεων για παιδιά, καθώς και δράσεων ενημέρωσης του ευρύτερου κοινού για θέματα προστασίας και αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο Δήμος Αμαρουσίου πιστεύει ότι η δραστηριοποίηση του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ στην περιοχή του θα συμβάλει σημαντικά προς την κατεύθυνση της προστασίας της φύσης, δεδομένου ότι πρόκειται για έναν φορέα με εξειδικευμένο προσωπικό και πολυετή εμπειρία στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού κάθε ηλικίας. Ως εκ τούτου, ο Δήμος υποστηρίζει και διευκολύνει την πραγματοποίηση των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, όσον αφορά στη διάχυση των περιβαλλοντικών πληροφοριών προς τους δημότες του και ιδιαίτερα προς τους μαθητές της περιοχής.

 

Η Ενέργεια συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75%
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

 

Το Σχέδιο Δράσης εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας.

http://www.arcturos.gr