Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019  
ΑΑ Ημερ/νία Προσκλήσεις Αποφάσεις Παρατηρήσεις
01 16/1/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
02 25/1/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:00
03 5/2/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
04 11/2/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:00 (Ορθή επανάληψη)
05 18/2/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
06 25/2/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 11:00
07 5/3/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
08 15/3/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00 (Ορθή επανάληψη)
09 21/3/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
10 1/4/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
11 9/4/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
12 19/4/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:00
13 23/4/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
14 15/5/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00 (Αναβλήθηκε)
15 16/5/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
16 21/5/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
17 31/5/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 10:00 (Έκτακτη)
18 5/6/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
19 12/6/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
20 19/6/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
21 1/7/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
22 9/7/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
23 15/7/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 14:00
24 23/7/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
25 30/7/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
26 9/8/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 10:00
27 27/8/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
28 20/9/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:00
29 24/9/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:00 (αναβλήθηκε)-ορθή
30 25/9/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις  
31 10/10/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:00
32 17/10/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 10:00
33 22/10/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:00
34 4/11/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:00
35 11/11/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:00
36 19/11/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:00
37 25/11/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:00
38 3/12/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:00
39 10/12/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:00
40 17/12/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 11:00
41 18/12/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 11:00