Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2018

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου ΑμαρουσίουΣυνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019  
ΑΑ Ημερ/νία Προσκλήσεις Αποφάσεις Παρατηρήσεις
01 16/1/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
02 25/1/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:00
03 5/2/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
04 11/2/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:00 (Ορθή επανάληψη)
05 18/2/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
06 25/2/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 11:00
07 5/3/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
08 15/3/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00 (Ορθή επανάληψη)
09 21/3/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
10 1/4/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
11 9/4/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
12 19/4/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:00
13 23/4/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
14 15/5/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00 (Αναβλήθηκε)
15 16/5/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
16 21/5/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
17 31/5/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 10:00 (Έκτακτη)
18 5/6/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
19 12/6/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
20 19/6/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
21 1/7/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
22 9/7/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
23 15/7/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 14:00
24 23/7/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
25 30/7/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
26 9/8/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 10:00
27 27/8/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
28 20/9/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:00
29 24/9/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:00 (αναβλήθηκε)-ορθή
30 25/9/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις  
31 10/10/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:00
32 17/10/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 10:00
33 22/10/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:00
34 4/11/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:00
35 11/11/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:00
36 19/11/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:00
37 25/11/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:00
38 3/12/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:00
39 10/12/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:00
40 17/12/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 11:00
41 18/12/2019 Πρόσκληση Αποφάσεις 11:00