Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2018  
 
ΑΑ Ημερ/νία Προσκλήσεις Αποφάσεις Παρατηρήσεις
01 12/1/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
02 23/1/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
03 30/1/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
04 6/2/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
05 16/2/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
06 22/2/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
07 27/2/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
08 5/3/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
09 14/3/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
10 20/3/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
11 27/3/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
12 2/4/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 11:00
13 11/4/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
14 20/4/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
15 27/4/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00​
16 8/5/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
17 18/5/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
18 22/5/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
19 30/5/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:00
20 31/5/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
21 12/6/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
22 19/6/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
23 26/6/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
24 3/7/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
25 10/7/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
26 17/7/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
27 24/7/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
28 27/7/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
29 2/8/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 11:00(Έκτακτη)
30 23/8/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 10:00(Ορθή Επανάληψη)
31 5/9/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
32 14/9/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
33 18/9/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
34 28/9/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
35 9/10/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
36 12/10/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 11:00(Έκτακτη)
37 18/10/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 11:00
38 26/10/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
39 1/11/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
40 8/11/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
41 16/11/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
42 20/11/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00​
43 26/11/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 11:00(Έκτακτη)
44 30/11/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
45 6/12/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
46 11/12/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:00 
47 18/12/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
48 27/12/2018 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00