Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2017  
 
ΑΑ Ημερ/νία Προσκλήσεις Αποφάσεις Παρατηρήσεις
01 10/01/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
02 17/01/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
03 24/1/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
04 31/1/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
05 8/2/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
06 17/2/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:00
07 22/2/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
08 2/3/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
09 21/3/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:30
10 21/3/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
11 24/3/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
12 4/4/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
13 10/4/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
14 21/4/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 10:00
15 2/5/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00​
16 18/5/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:00
17 30/5/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
18 7/6/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
19 13/6/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
20 20/6/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
21 28/6/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
22 5/7/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
23 13/7/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
24 24/7/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00(Αναβλήθηκε)
25 27/7/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 10:00
26 5/9/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
27 25/7/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00 (Έκτακτη)
28 12/9/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
29 19/9/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 10:00
30 26/9/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
31 4/10/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
32 17/10/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 10:00(Έκτακτη)
33 26/10/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
34 31/10/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
35 3/11/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
36 8/11/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
37 15/11/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
38 21/11/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:00
39 27/11/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
40 4/12/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
41 11/12/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00​
42 19/12/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
43 28/12/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00