Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2018

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου ΑμαρουσίουΣυνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2017  
 
ΑΑ Ημερ/νία Προσκλήσεις Αποφάσεις Παρατηρήσεις
01 10/01/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
02 17/01/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
03 24/1/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
04 31/1/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
05 8/2/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
06 17/2/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:00
07 22/2/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
08 2/3/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
09 21/3/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:30
10 21/3/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
11 24/3/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
12 4/4/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
13 10/4/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
14 21/4/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 10:00
15 2/5/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00​
16 18/5/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:00
17 30/5/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
18 7/6/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
19 13/6/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
20 20/6/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
21 28/6/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
22 5/7/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
23 13/7/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
24 24/7/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00(Αναβλήθηκε)
25 27/7/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 10:00
26 5/9/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
27 25/7/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00 (Έκτακτη)
28 12/9/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
29 19/9/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 10:00
30 26/9/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
31 4/10/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
32 17/10/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 10:00(Έκτακτη)
33 26/10/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
34 31/10/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
35 3/11/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
36 8/11/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
37 15/11/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
38 21/11/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:00
39 27/11/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
40 4/12/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
41 11/12/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00​
42 19/12/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
43 28/12/2017 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00