Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 Νομικό Πλαίσιο
 

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά  με το νομικό πλαίσιο που διέπει την Πολιτικής Προστασίας επισκεφτείτε  τη σελίδα  της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας-Γ.Γ.Π.Π (http://civilprotection.gr/el/νομοθεσια)