Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2016  
 
ΑΑ Ημερ/νία Προσκλήσεις Αποφάσεις Παρατηρήσεις
01 11/1/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
02 20/1/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
03 29/1/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
04 9/2/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
05 15/2/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
06 22/2/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
07 26/2/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
08 4/3/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
09 15/3/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
10 22/3/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
11 29/3/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
12 5/4/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
13 12/4/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
14 18/4/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
15 25/4/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00​
16 10/5/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
17 20/5/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
18 25/5/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
19 30/5/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
20 10/6/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
21 14/6/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
22 23/6/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
23 5/7/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
24 12/7/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
25 14/7/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 09:30(Έκτακτη)
26 18/7/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
27 26/7/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
28 2/8/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
29 12/8/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 10:00
30 23/8/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
31 9/9/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 10:00
32 20/9/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
33 27/9/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 10:00(Έκτακτη)
34 4/10/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
35 11/10/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
36 19/10/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
37 26/10/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
38 8/11/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
39 14/11/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 12:00
40 23/11/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
41 29/11/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
42 5/12/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00​
43 13/12/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
44 20/12/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
45 27/12/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00
46 30/12/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:00 (Έκτακτη)