Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 Συνεδριάσεις Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστάνων 2016  
 
ΑΑ Ημερ/νία Προσκλήσεις Αποφάσεις Παρατηρήσεις
1 5/4/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:30​
2 12/7/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 13:30
3 22/7/2016 Πρόσκληση       -  Ματαιώθηκε 
3 13/9/2016 Πρόσκληση Αποφάσεις 14:30