Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 Πληροφορίες  
 

Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 
Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών (Council Integration of Migrants) 

Το γραφείο βρίσκεται στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου Αμαρουσίου.
Ταχ.Διεύθυνση: Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα, ΤΚ:15124, Μαρούσι.
Τηλέφωνο: 213.2038.162 (κ.Παρασκευοπούλου Σουλτάνα)
E-mail: dsymvoulio@maroussi.gr 

Αρμοδιότητες :

 • Μεριμνά για τη σύνταξη της ημερήσιας διάταξης των προς συζήτηση θεμάτων του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.
 • Μεριμνά για τη συγκέντρωση των φακέλων των θεμάτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.
 • Μεριμνά για την κοινοποίηση της ημερήσιας διάταξης των προς συζήτηση θεμάτων του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.
 • Μεριμνά για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών καθώς και των γνωμοδοτήσεων που λαμβάνονται.
 • Μεριμνά για την τήρηση αρχείου με τα πρακτικά και τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.
 • Μεριμνά για την υπογραφή και επικύρωση των πρακτικών του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.
 • Μεριμνά για την κοινοποίηση των γνωμοδοτήσεων του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών στις αρμόδιες για την εκτέλεσή τους υπηρεσίες του Δήμου.
 • Μεριμνά για την τήρηση των από το Νόμο προβλεπομένων βιβλίων κατά λόγον αρμοδιότητος.
 • Μεριμνά για την έκδοση αντιγράφων γνωμοδοτήσεων του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.
 • Συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος.
 • Ασκεί κάθε άλλη εργασία που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έχει σχέση με τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.


Ανακοινώσεις: 

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) κ. Πατούλης Γεώργιος και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών κ. Κόνιαρης Πέτρος, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των μεταναστών, ανακοινώνουν τη δημιουργία Κέντρου Καταγραφής Αιτημάτων.

Για την ανακοίνωση-ενημέρωση πατήστε εδώ