Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2015  
 
ΑΑ Ημερ/νία Προσκλήσεις Αποφάσεις Παρατηρήσεις
58 31/12/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις Έκτακτη
57 30/12/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις Έκτακτη
56 29/12/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις Ώρα 13:00
55 21/12/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις Ώρα 13:00
54 14/12/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις  
53 10/12/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις Ματαιώθηκε 
52 27/11/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις  
51 17/11/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις  
50 9/11/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις ώρα 13:00
49 3/11/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις  
48 23/10/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις  
47 19/10/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις  
46 13/10/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις Ώρα 13:00 , Ορθή Επανάληψη
45 2/10/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις  
44 23/9/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις ώρα 14:00
43 22/9/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις ώρα 14:00
42 11/9/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις Ορθή Επανάληψη
41 9/9/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις Έκτακτη
40 4/9/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις Ορθή Επανάληψη
39 11/8/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις  
38 28/7/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις Ώρα: 13:00
37 23/7/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις  
36 23/7/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις Έκτακτη - Ώρα: 09:00
35 17/7/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις Ώρα: 12:00
34 13/7/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις  
33 10/7/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις  
32 1/7/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις  
31 26/6/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις  
30 23/6/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις  
29 19/6/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις Αναβλήθηκε
28 12/6/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις  
27 9/6/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις Έκτακτη, ώρα 12:30
26 9/6/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις  
25 3/6/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις  
24 27/5/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις  
23 14/5/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις  
22 13/5/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις Έκτακτη - Ώρα: 12:00 - Ορθή Επανάληψη
21 12/5/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις Έκτακτη - 13:00 (Ματαιώθηκε)
20 4/5/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις  
19 28/4/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις  
18 21/4/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις  
17 6/4/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις  
16 31/3/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις  
15 24/3/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις  
14 16/3/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις  
13 10/3/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις Ώρα: 13:00
12 6/3/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις Έκτακτη
11 5/3/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις Ώρα: 13:00
10 24/2/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις  
09 20/2/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις Έκτακτη
08 12/2/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις  
07 10/2/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις  
06 3/2/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις  
05 29/1/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις Β' Ορθή Επανάληψη
04 22/1/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις  
03 20/1/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις  
02 15/1/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις  
01 12/1/2015 Πρόσκληση Αποφάσεις Ώρα: 13:00