Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας


Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των χώρων Αστικού Πρασίνου


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου ΑμαρουσίουΣυντήρηση Οδοσήμανσης

 
Πληροφορίες

Τμήμα Χωροθετησης στην τεχνική υπηρεσία
Διεύθυνση :  Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, 15124 Μαρούσι
Τηλέφωνο : Γραμμή Δημότη 15321
Ημέρες & ώρες λειτουργίας για το κοινό : από Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00 - 15:00.
 

Κατεστραμμένη πινακίδα σήμανσης
Αρμόδια Υπηρεσία: Δημοτική Επιχείρηση Κυκλοφορία
Μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικώς με την Δημοτική Επιχείρηση Κυκλοφορίας δίνοντας το όνομα σας, το τηλέφωνο σας και αναφέροντας με λεπτομέρεια το πρόβλημα που υπάρχει.
Στην συνέχεια η Υπηρεσία διενεργεί αυτοψία και εντός 5 εργάσιμων ημερών τοποθετεί την πινακίδα σήμανσης.
 
Βεβαίωση Οδικής Σήμανσης
Αρμόδια Υπηρεσία: Δημοτική Επιχείρηση Κυκλοφορίας

Για βεβαίωση σήμανσης απαιτείται

  • Υποβολή αίτησης προς την Δημοτική Επιχείρησης Κυκλοφορίας

Προσοχή!! Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται το ακριβές σημείο στο οποίο βρίσκεται η σήμανση.

Η αίτηση κατατίθεται στο Πρωτόκολλο της Δημοτικής Επιχείρησης Κυκλοφορίας.
Σε συνέχεια της αίτησης η Υπηρεσία διενεργεί αυτοψία και χορηγεί την βεβαίωση στον ενδιαφερόμενο εντός 10 εργάσιμων ημερών.
(Απλή Αίτηση)

 Θέση τροφοδοσίας
Αρμόδια Υπηρεσία:Δημοτική Επιχείρηση Κυκλοφορίας
Υποβολή αίτησης προς την Δημοτική Επιχείρησης Κυκλοφορίας

Η αίτηση κατατίθεται στο Πρωτόκολλο της Δημοτικής Επιχείρησης Κυκλοφορίας. Σε συνέχεια της αίτησης η Υπηρεσία εγκρίνεται ή μη από το ΔΣ της ΔΕΚΔΑ και στην συνέχεια εισηγείται προς το Δημοτικό συμβούλιο.
(Απλή Αίτηση)

 

 
Ειδική θέση στάθμευσης (Αναπηρικά οχήματα)
Αρμόδια Υπηρεσία: Δημοτική Επιχείρηση Κυκλοφορίας
Υποβολή αίτησης προς την Δημοτική Επιχείρηση Κυκλοφορίας
 

Δικαιολογητικά:

  • Βεβαίωση αναπηρίας
  • Δήλωση κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΚΟ )
  • Δήλωση Νόμου 105
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας του οχήματος
  • Αναπηρικό σήμα
  • Αναπηρικό όχημα
 
Η αίτηση κατατίθεται στο Πρωτόκολλο της Δημοτικής Επιχείρησης Κυκλοφορίας. Σε συνέχεια της αίτησης η Υπηρεσία εγκρίνεται ή μη από το ΔΣ της ΔΕΚΔΑ και στην συνέχεια εισηγείται προς το Δημοτικό συμβούλιο.
(Απλή Αίτηση)