Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 Ανακοινώσεις Υπηρεσιών Δήμου
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης - Δημοσίευση Έκθεσης Εσόδων - Εξόδων Οικονομικού Ετούς 2015 - 2020

 

 

 

Δημοσίευση Έκθεσης Εσόδων - Εξόδων Οικονομικού Ετούς 2020
Α' Τρίμηνο
Β' Τρίμηνο
Γ' Τρίμηνο

Δημοσίευση Έκθεσης Εσόδων - Εξόδων Οικονομικού Ετούς 2019
Α' Τρίμηνο
Β' Τρίμηνο
Γ' Τρίμηνο

Δημοσίευση Έκθεσης Εσόδων - Εξόδων Οικονομικού Ετούς 2018
Α' Τρίμηνο
Β' Τρίμηνο
Γ' Τρίμηνο

 

Δημοσίευση Έκθεσης Εσόδων - Εξόδων Οικονομικού Ετούς 2017
Α' Τρίμηνο
Β' Τρίμηνο
Γ' Τρίμηνο

 

Δημοσίευση Έκθεσης Εσόδων - Εξόδων Οικονομικού Ετούς 2015
Α' Τρίμηνο
Β' Τρίμηνο
Γ' Τρίμηνο

 

Δημοσίευση Έκθεσης Εσόδων - Εξόδων Οικονομικού Ετούς 2016
Α' Τρίμηνο
B' Τρίμηνο
Γ' Τρίμηνο

 Επιστροφή