Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου ΑμαρουσίουΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΗΨΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Προκειμένου ο Δήμος μας να προχωρήσει στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΗΨΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19», παρακαλούμε εάν ενδιαφέρεσθε, να μας στείλετε την προσφορά σας, σε σφραγισμένο φάκελο, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 10/2020 σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Διαχείρισης Εξοπλισμού και Οχημάτων μέχρι την 14η του μηνός Αυγούστου έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. O τύπος και η μορφή των εγγράφων της προσφοράς θα υποβάλλονται σύμφωνα με το Ν.2690/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Πρόσκληση για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΗΨΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19» 266 KB 

Επιστροφή