Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΟΔΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ

Προκήρυξη συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΟΔΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 87054.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται στις 20-01-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00π.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί 29-01-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Επισυνάπτονται οι Όροι Διακήρυξης, η Μελέτη, η Οικονομική Προσφορά και το ΤΕΥΔ.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
ΜΕΛΕΤΗ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ 1219 1404 KB 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ_ΩΤΟ9ΩΨ9-ΒΚ4 886 KB 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ_ΠΡΟΣΦΟΡΑ_ΕΡΓΟΥ_ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ 36 KB 
ΤΕΥΔ_ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ 185 KB 

Επιστροφή