Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας

Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των χώρων Αστικού Πρασίνου


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου ΑμαρουσίουΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 87051.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται στις 16-01-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00π.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί 23-01-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Επισυνάπτονται οι Όροι Διακήρυξης, η Μελέτη, η Οικονομική Προσφορά και το ΤΕΥΔ.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Μελέτη για το έργο: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ» 2227 KB 
Διακήρηξη για το έργο: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ» 866 KB 
Οικονομική προσφορά για το έργο: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ» 36 KB 
ΤΕΥΔ για το έργο: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ» 184 KB 

Επιστροφή