Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 87051.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται στις 16-01-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00π.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί 23-01-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Επισυνάπτονται οι Όροι Διακήρυξης, η Μελέτη, η Οικονομική Προσφορά και το ΤΕΥΔ.


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Μελέτη για το έργο: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ» 2227 KB 
Διακήρηξη για το έργο: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ» 866 KB 
Οικονομική προσφορά για το έργο: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ» 36 KB 
ΤΕΥΔ για το έργο: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ» 184 KB 

Επιστροφή